Can Hypnotherapy Help Me?

สวัสดีครับ ผมชื่อ ดร. นรินทร์ วัง นักสะกดจิตและนักจิตวิทยาที่ผ่านการรับรอง ผู้มุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง

ASK THE HYPNOTHERAPIST NOW

Get an instant answer now.

ดร. นรินทร์ วัง คือใคร

นพ. นรินทร์ จบปริญญาเอกในด้านจิตวิทยาและยังได้รับเกียรติให้เป็น อาจารย์ผู้สอนนักสะกดจิตที่ผ่านการรับรองจาก NGH (USA) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพที่เก่าแก่ที่สุดตั้งแต่ปี 1950 เพื่อให้มีสิทธิ์สอนและฝึกอบรมการสะกดจิตสำหรับผู้ที่ต้องการมีคุณสมบัติประกอบอาชีพนักสะกดจิตมืออาชีพ

อ่านเพิ่มเติม

การสะกดจิตเปรียบเทียบกับจิตบำบัด

ระหว่างปี 1970 อัลเฟรด เอ. บาร์ริออส ได้ทำการวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยการสะกดจิต สิ่งนี้นำไปสู่การยอมรับการสะกดจิตเป็นรูปแบบการบำบัดที่มีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นอัตราความสำเร็จ 93% โดยใช้การสะกดจิตหลังจากเพียง 6 ครั้ง นี่เปรียบเทียบกับอัตราความสำเร็จ 72% ของการบำบัดด้วยพฤติกรรม (โดยเฉลี่ยหลังจากผ่านไป 22 ครั้ง)

บริการทางคลินิก

บล็อกจิตวิทยาและการสะกดจิตของดร. นรินทร์