Privacy Policy


ที่ Hypnosis Thailand สามารถเข้าถึงได้ จาก https://hypnosisthailand.com/, หนึ่งในงานสำคัญสุดคือนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ที่เข้าชมเวป เอกสารนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ถูกรวบรวมและบันทึกโดย Hypnosis Thailand และวิธีการที่นำมาใช้

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อยารีรอที่จะติดต่อเรา

ข้อมูลความเป็นส่วนตัวนี้ใช้ได้เฉพาะกิจกรรมที่เป็นออนไลน์เท่านั้น และมีผลเฉพาะผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเวปไซท์ของเราที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลที่แบ่งปันให้ และ/หรือ เก็บรวบรวมไว้ใน Hypnosis Thailand นโยบายนี้ไม่สามารถนำมาใช้กับข้อมูลอื่น ๆ ที่รวบรวมได้จาก ออฟไลน์หรือผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากเวปไซท์นี้เท่านั้น

ยินยอม

การเข้าใช้เวปไซท์ของเรา คุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและยอมรับเงื่อนไขของเรา

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนตัวที่คุณถูกขอ และเหตุผลในการขอ จะถูกแจ้งอย่างชัดเจนในขณะที่เราขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ

หากคุณติดต่อเราโดยตรง เราอาจจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณ เช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล เบอร์โทร ข้อความของข้อมูล และหรือเอกสารที่แนบมา และข้อมูลอื่น ที่คุณเลือกที่จะให้

เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีของคุณ เราอาจขอข้อมูลการติดต่อจากคุณ รวมทั้ง รายการเช่น ชื่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์

เราใช้ข้อมูลอย่างไร

เราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมได้ในหลายวิธีด้วยกัน รวมทั้ง

  • นำเสนอ ดำเนินการและดูแลเวปไซท์ของเรา
  • พัฒนา ความเป็นส่วนตัว และการขยายเวปไซท์
  • ความเข้าใจและการเข้าใจว่าเราใช้เวปไซท์ของเราอย่างไร
  • พัฒนาสินค้าใหม่ การบริการ คุณสมบัติ และการใช้งาน
  • การติดต่อกับคุณ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือผ่านหุ้นส่วนของเราคนใดคนหนึ่ง รวมทั้ง การบริการลูกค้า เรื่องอัปเดทและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับเวปไซท์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตลาดและส่งเสริมการขาย
  • ส่งอีเมลของคุณ
  • การตรวจพบและการป้องกันการหลอกลวง

แฟ้มลงบันทึกเข้าออก

Hypnosis Thailand follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites. All hosting companies do this and a part of hosting services' analytics. The information collected by log files include internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. These are not linked to any information that is personally identifiable. The purpose of the information is for analyzing trends, administering the site, tracking users' movement on the website, and gathering demographic information. Our Privacy Policy was created with the help of the Privacy Policy Generator and the Online Privacy Policy Generator.

คุ๊กกี่และสัญญาณเตือนของเวปไซท์

เข่นเดียวกันกับเวปไซท์อื่น ๆ Hypnosis Thailand ใช้คุ๊กกี้ ซึ่งคุ๊กกี้เหล่านี้ถูกใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งรวมถึง ความสนใจเป็นพิเศษของผู้เข้าเยี่ยมชม และเพทต่าง ในเวปไซท์ที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเข้าถึงหรือเยี่ยม ข้อมูลถูกใช้เพื่อให้ประสบการ์ณในการใช้กับลูกค้าอย่างสูงสุด โดยการจัดสรรข้อมูลของเพทตามประเภทการเข้าถึงหรือข้อมูลอื่น

For more general information on cookies, please read "What Are Cookies".

นโยบายส่วนตัวของคู่ค้าในเรื่องการโฆษณา

คุณสามารถที่จะตรวจสอบรายการนี้เพื่อค้นหานโยบายความเป็นส่วนตัวของคู่ค้าในการโฆษณาแต่ละรายของ Hypnosis ประเทศไทย

เซอฟเวอร์หรือโครงข่ายโฆษณาของบุคคลที่สามใช้เทคโนโลยี่เช่น คุ๊กกี้ จาวา หรือ บีคอนจากเวปไซท์ที่ใช้ในการโฆษณาของพวกเขา และเชือมต่อที่อาจปรากฏบน Hypnosis Thailand ซึ่งส่งมายัง บราวเซอร์ของผู้ใช้โดยตรง ซึ่งจะรับ ไอพีของท่านโดยตรงเมื่อคุณเข้าไปใช้งาน เทคโนโลยี่เหล่านี้ถูกใช้เพื่อตรวจวัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา และ/หรือการทำให้ข้อมูลเป็นส่วนตัวที่คุณสามารถเห็นได้บนเวปไซท์ที่ท่านเข้าไปเยี่ยมชม

โปรดสังเกต Hypnosis Thailand ไม่สามารถเข้าถึงหรือควบคุมคุ๊กกี้เหล่านี้ ที่ถูกใช้จากการโฆษณาจากบุคคลที่สามได้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม

Hypnosis Thailand's Privacy Policy does not apply to other advertisers or websites. Thus, we are advising you to consult the respective Privacy Policies of these third-party ad servers for more detailed information. It may include their practices and instructions about how to opt-out of certain options.

คุณสามารถเลือกที่จะทำให้คุ๊กกี้ใช้การไม่ได้ผ่านทางเลือกในแต่ละโปรแกรมที่ใช้อ่านได้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการคุ๊กกี้ สามารถพบได้จากเวปไซท์แต่ละแห่งได้

ภายใต้สิทธิความเป็นส่วนตัวของ CCPA (โปรดอย่าขายข้อมูลของฉัน)

ภายใต้ CCPA นอกเหนือจากสิทธิอื่น ลูกค้าของรัฐคาลิฟอร์เนียมีสิทธิที่จะ:

ขอให้ธุรกิจที่ทำการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเปิดเผยหมวดหมู่และข้อมูลที่เป็นการเฉพาะเจาะจงที่ธุรกิจนั้นได้ทำการรวบรวมข้อมูลไว้

ขอให้ธุรกิจลบข้อมูลที่เป็นส่วนตัวอะไรก็ได้ออกเกี่ยวกับลูกค้าที่ธุรกิจนั้นได้เก็บรวบรวมไว้

ขอให้ธุรกิจที่ขายข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ไม่ให้ขายข้อมูลเหล่านั้น

หากคุณส่งคำขอเข้ามา เรามีเวลาหนึ่งเดือนที่จะดำเนินการตามคำขอของคุณ และหากคุณต้องการที่จะใช้สิทธิเหล่านี้ โปรดติดต่อเรา

GDPR สิทธิในการปกป้องข้อมูล

เราต้องการให้คุณมั่นใจว่าคุณรับรู้หมดเกี่ยวกับสิทธิในการปกป้องข้อมูลของคุณ ผุ้ใช้ทุกคนมีสิทธิดังต่อไปนี้:

สิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูล คุณมีสิทธิที่จะขอสำเนาข้อมูลของคุณเอง เราอาจจะเรียกเก็บค่าใช้เล็กน้อยสำหรับบริการนี้

สิทธิในการทำให้ถูกต้อง คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราแก้ไขข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่คุณเชื่อว่าไม่ถูกต้อง คุณยังมีสิทธิที่จะขอให้เราจัดการข้อมูลที่คุณเชื่อว่าไม่สมบูรณ์ให้ครบถ้วนได้

สิทธิในการขอลบข้อมูล คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ แต่ภายใต้เงื่อนไขบางประการ

สิทธิที่จะจำกัดการดำเนินการ คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราจำกัดสิทธิในการดำเนินการเกี่ยวข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ ภายใต้เงื่อนไขบางประการ

สิทธิที่จะไม่ยอมให้ดำเนินการ คุณมีสิทธิที่จะคัดค้านการดำเนินการข้อมูลส่วนตัวของคุณ ภายใต้เงือนบางประการ

สิทธิในการขอย้ายข้อมูล คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราโอนข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไปให้อีกองค์กรได้ หรือโอนมาให้คุณโดยตรง ภายใต้เงื่อนบางประการ

หากคุณส่งคำขอเข้ามา เรามีเวลาหนึ่งเดือนที่จะดำเนินการตามคำขอของคุณ และหากคุณต้องการที่จะใช้สิทธิเหล่านี้ โปรดติดต่อเรา

ข้อมูลของเด็ก ๆ

อีกส่วนของความเร่งด่วนของเราคือการเพิ่มการปกป้องสำหรับเด็กในขณะที่ใช้อินเตอร์เนท เราสนับสนุนให้พ่อแม่และผุ้ปกครองในการเฝ้าระวัง มีส่วนร่วมและ/หรือคอยสอดส่องและคอยแนะนำกิจการออนไลน์ของเด็ก ๆ

Hypnosis Thailand อาจจะไม่ได้รับรู้ถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี หากท่านคิดว่า บุตรหลานของท่านได้ให้ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเวปไซท์ของเรา เราสนับสนุนให้คุณรีบติดต่อเราทันทีและเราจะทำสุดความสามารถในการที่จะรีบลบข้อมูลดังกล่าวจากบันทึกของเรา