การโปรแกรมจิตบำบัดเพื่อพัฒนาตัวเองและเงินทอง

สร้างความมั่งคั่งให้ตัวคุณเองด้วยการใช้โปรแกรมจิต การโปรแกรมช่วยให้จิตใจและความคิดของคุณจดจ่อเต็มที่ ทำให้คุณสามารถรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตรวมทั้งเป้าหมายใหม่ที่จะนำพาคุณไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ

 (+66) 084-077-7288

รับคำปรึกษาฟรี


รับความช่วยเหลือในเรื่องการพัฒนาตนเองและเงินทอง


ช่วยพัฒนาตัวเองและเพิ่มเงินทองให้มากขึ้นด้วยการใช้พลังของการโปรแกรมจิตในกรุงเทพฯ ประเทศไทย

Do you seem to be getting extra annoyed or irritated with your friends and family members than you usually do? Have you been spending a lot of time on social media welcoming various unnecessary distractions into your life these days? Is it also the shocking gain in your weight that has come to your concern? 

Any signs within yourself that show even a slight deviation from what you truly are is an indication that you need to walk the path of self-improvement. Self improvement will help you become the better version of yourself and guide you into your journey feeling incredible once again, earning more money, feeling and living healthy, and inspiring others to live to their potential too! 

The journey of self-improvement will not only develop your personality making you stand out, but will also help you immensely in your career and societal life. One of the major keys to improving and working upon yourself, which is also extremely hard to finesse, is consistency. You may want to refine yourself and boost progress upon realisation of this missing piece in your life, however, staying regular and honest to your words and promises isn’t likely to be as easy. 

วิธีการที่สำคัญและได้รับการพิสูจน์แล้วในการปรับปรุงตัวเอง และเพิ่มคุณสมบัติของคุณ เพื่อให้เดินไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จได้ คือ การบำบัดด้วยการโปรแกรมจิต

Hypnotherapy makes use of your subconscious mind to better yourself. It will help you by altering your beliefs and thus, bringing about a big change in your life. Studies have shown that hypnotherapy is a faster and excellent way of developing your self-esteem, boosting your inner qualities to their utmost efficiency and hence, pushing you towards living your best life.

Hypnotism will help you by modifying your current beliefs which are likely the reason you’re not seeing much improvement in yourself. This in-turn will help you progress ahead and achieve wonders in no time! 

In just a few sessions, Hypnosis Thailand can help you work upon yourself and your beliefs to shower success and prosperity into your life. 

Join Dr. Narindr in his office in Bangkok, Thailand, or in remote Zoom or Face-time sessions and strive to become better than who you are, so that everything in and around you becomes better too. Become addicted to constant and never-ending self improvement and live life like never before! 

Fear

ความกลัว

รับความช่วยเหลือเพื่อเอาชนะความกลัว ตั้งแต่โรควิตกกังวลและตื่นตระหนก ไปจนถึงความกลัวการถูกผูกมัด ด้วยการโปรแกรมจิต

Bad Habits

นิสัยที่ไม่ดี

หยุดการกินมากเกินไป เลิกบุหรี่ บำบัดอาการติดเซ็กส์ และช่วยให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ยาวนานและยั่งยืนขึ้น

Pain

ความเจ็บปวด

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า สภาวะป่วยทางจิตอย่างรุนแรง บาดแผลรุนแรงทางใจจากวัยเด็ก การอดนอน และแม้แต่อาการปวดเรื้อรัง

Hypnotherapy for Self Improvement and Money FAQ

การโปรแกรมจิตสามารถช่วยเรื่องการพัฒนาตนเองและเงินทองได้ไหม?

การศึกษวิจัย พบว่าการสะกดจิตบำบัดสามารถช่วยเรื่องการการพัฒนาตัวเองและเงินทองได้ เนื่องจากจะช่วยให้ผู้รับการบำบัดมีสมาธิกับความสามรถทางจิตของตนเอง และยังมีงานวิจัยอื่น ๆ ชี้ให้เห็นอีกว่าอัตราความสำเร็จของการบำบัดเพื่อการพัฒนาตัวเองและเงินทองด้วยการโปรแกรมจิตมีอัตราที่สูง สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้คนยอมรับการโปรแกรมจิตของดร. นรินทร์มากขึ้น

การโปรแกรมจิตมีจริงไหม?

จริง การให้คำแนะนำผ่านการโปรแกรมจิต จะเปลี่ยนสภาวะรับรู้และความรู้สึกของคุณ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงการรับรู้จากความเจ็บปวดหรือการพัฒนาตนเองและเงินทอง การวิจัยการทำงานของสมองแสดงให้เห็นว่าการโปรแกรมจิต เปลี่ยนแปลงวิธีที่สมองประมวลข้อมูล และการทดลองทางคลินิกแสดงให้เห็นว่า การโปรแกรมจิตเป็นการบำบัดที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการพัฒนาตนเองและเงินทอง

ใครก็ถูกโปรแกรมจิตจิตได้หรือไม่?

คนประมาณ 10% ที่สามารถรับการโปรแกรมจิตได้เป็นอย่างดี ในขณะที่อีกประมาณ 80% รับได้พอประมาณ และมีเพียง 10% ที่ไม่ค่อยตอบสนองต่อการโปรแกรมจิตได้ง่าย ดังนั้นในระหว่างการให้คำปรึกษาฟรีสำหรับการพัฒนาตัวเองและเรื่องเงินทอง ดร. นรินทร์จะประเมินว่าคุณจัดอยู่ในคนกลุ่มประเภทไหน

การโปรแกรมจิตเหมือนการนอนหลับไหม?

No. Brain activity studies shown brain activity patterns with sleep differ with hypnosis. It may seem as if its sleep due to the usage of relaxation, but during hypnosis, people are more in a wake state.

การโปรแกรมจิตสามารถบังคับให้ฉันทำส่ิงที่ไม่อยากจะทำได้ไหม?

ไม่ได้ คุณยังสามารถควบคุมตัวเองได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการโปรแกรมจิต การวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกโปรแกรมจิตไม่สามารถถูกบังคับให้ดำเนินการใด ๆ ที่จะส่งผลเสียต่อตนเองหรือขัดต่อเจตจำนงของตนได้

เมื่อถูกโปรแกรมจิตจะรู้สึกอย่างไร?

ระหว่างการโปรแกรมจิตบำบัดเรื่องพัฒนาตนเองและเงินทอง คุณอาจจะรู้สึกแตกต่างจากที่คนอื่นรู้สึกก็ได้ ทุกคนมีปฏิกิริยาและการตอบสนองของร่างกายที่แตกต่างกัน เมื่อได้รับคำสั่งให้ผ่อนคลายโดยนักสะกดจิตที่ได้รับการฝึกฝนมาถูกต้อง คนส่วนใหญ่จะรู้สึกจดจ่อและอยู่กับตัวเองในปัจจุบัน จะมีความรู้สึกว่า สามารถควบคุมตัวเองได้ตลอดเวลาระหว่างการบำบัด

ขณะที่ถูกโปรแกรมจิต คนจะตอบคำถามที่ถูกถามด้วยความไม่เต็มใจหรือไม่?

ไม่ได้ เพราะคุณยังควบคุมตัวเองอยู่ และในช่วงเวลานั้นคุณจะไม่สามารถถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูลที่คุณไม่ต้องการให้รู้ได้ ดังนั้นสิ่งที่คุณเห็นในภาพยนตร์จึงไม่เป็นความจริง

การโปรแกรมจิตสามารถแก้ไขปัญหาการพัฒนาตัวเองและเงินทอง "แบบง่าย ๆ" ที่ทำได้ในครั้งเดียวหรือไม่?

บางครั้ง การบำบัดเพียงครั้งเดียวก็สามารถช่วยให้คุณพัฒนาตนเองและเงินทองได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะสามารถรับการโปรแกรมจิตได้แค่มากไหน โดยทั่วไป ดร. นรินทร์จะแนะนำให้มารับการบำบัดอีกประมาณ 2-3 ครั้งสำหรับการพัฒนาตนเองและเงินทอง

พร้อมที่จะรับความช่วยเหลือในการพัฒนาตนเองและเรื่องเงินทอง?

ขอรับคำปรึกษาฟรี

หรือติดต่อเราที่ (+66) 084-077-7288