การโปรแกรมจิตบำบัดสำหรับอาการเสพติด

ความคิดของคุณเมื่อจดจ่อเต็มที่จะให้ช่วยคุณสามารถควบคุมร่างกายคุณเองได้ดีขึ้น การโปรแกรมจิตใช้หลักการ การให้คำปรึกษา ตั้งเป้าหมายชีวิตใหม่ และเปลี่ยนไลฟ์สโตล์ เสียใหม่เพื่อให้คุณสามารถควบคุมไม่ตกเป็นทาสของการเสพติดและประสบความสำเร็จโดยไม่หวลคืนกลับไป

 (+66) 084-077-7288

รับคำปรึกษาฟรี


รับความช่วยเหลือเรื่องการเสพติด


เลิกเรื่องการเสพติด ด้วยพลังของการโปรแกรมจิตโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการกลับมาเป็นอีก ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย

Are you addicted to consuming drugs or alcohol every chance you get? Do you often find yourself relying on these destructive methods to create distractions? Are your friends and family concerned about your deteriorating health conditions? Do you also find yourself struggling to cure these addictions every time you give it a shot? 

Your high dependency on alcohol and drugs are a major sign of addiction issues. Overuse of these substances despite your health problems, using them to deal with your personal problems, taking larger dosages, a willingness to take risks, etc are all a part of your addiction that could end up ruining your life, if not dealt with immediately. 

An addiction to drugs or alcohol can have damaging effects overtime and isn’t as easy to cure as one might think it to be, especially without an external help or guidance. Chemically addictive drugs like heroin can also cause withdrawal symptoms and is even more difficult to overcome. You may exert yourself initially, but once recovered, you’ll finally be able to gain control over your life and its productivity. 

At times, you might convince yourself into believing that you’re doing perfectly fine and that there’s absolutely no need for you to get rid of your addictions. However, deep down, you too know that this isn’t the right way to go about in life and that you really need to do something to regain control over yourself before the situation takes a turn for the worse. 

One of the most potent ways to deal with these addictions and cure them for the better is by usinghypnotherapy. 

Hypnotherapy is one of the most widely used methods to help treat addiction problems in individuals. It makes use of an effective approach to implant fruitful suggestions within a person’s mind and help them connect with the root of the problem to find a practical solution. Your recovery must come first so that everything that you love in life does not come last. 

In just a few sessions, Hypnosis Thailand can help you get rid of your addiction problems once and for all!

Join Dr. Narindr in his office in Bangkok, Thailand, or in remote Zoom or Face-time sessions and help regain control over your life as you bid farewell to your addictions.

Fear

ความกลัว

รับความช่วยเหลือเพื่อเอาชนะความกลัว ตั้งแต่โรควิตกกังวลและตื่นตระหนก ไปจนถึงความกลัวการถูกผูกมัด ด้วยการโปรแกรมจิต

Bad Habits

นิสัยที่ไม่ดี

หยุดการกินมากเกินไป เลิกบุหรี่ บำบัดอาการติดเซ็กส์ และช่วยให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ยาวนานและยั่งยืนขึ้น

Pain

ความเจ็บปวด

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า สภาวะป่วยทางจิตอย่างรุนแรง บาดแผลรุนแรงทางใจจากวัยเด็ก การอดนอน และแม้แต่อาการปวดเรื้อรัง

Hypnotherapy for Addictions FAQ

การโปรแกรมจิตสามารถช่วยเรื่องการเสพติดหรือไม่?

การศึกษวิจัย พบว่าการสะกดจิตบำบัดสามารถช่วยเรื่องการเสพติดได้ เนื่องจากจะช่วยให้ผู้รับการบำบัดมีสมาธิกับความสามรถทางจิตของตนเอง และยังมีงานวิจัยอื่น ๆ ชี้ให้เห็นอีกว่าอัตราความสำเร็จของการบำบัดเพื่อการเสพติดกจาการผ่อนคลายด้วยการโปรแกรมจิตมีอัตราที่สูง สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้คนยอมรับการโปรแกรมจิตของ ดร.นรินทร์มากขึ้น

การโปรแกรมจิตมีจริงไหม?

จริง การให้คำแนะนำผ่านการโปรแกรมจิต จะเปลี่ยนสภาวะรับรู้และความรู้สึกของคุณ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงการรับรู้จากความเจ็บปวดหรือการเสพติด การวิจัยการทำงานของสมองแสดงให้เห็นว่าการโปรแกรมจิต เปลี่ยนแปลงวิธีที่สมองประมวลข้อมูล และการทดลองทางคลินิกแสดงให้เห็นว่า การโปรแกรมจิตเป็นการบำบัดที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการเสพติด

ใครก็ถูกโปรแกรมจิตจิตได้หรือไม่?

คนประมาณ 10% ที่สามารถรับการโปรแกรมจิตได้เป็นอย่างดี ในขณะที่อีกประมาณ 80% รับได้พอประมาณ และมีเพียง 10% ที่ไม่ค่อยตอบสนองต่อการโปรแกรมจิตได้ง่าย ดังนั้นในระหว่างการให้คำปรึกษาฟรีสำหรับการเสพติด ดร. นรินทร์จะประเมินว่าคุณจัดอยู่ในกลุ่มคนประเภทไหน

การโปรแกรมจิตเหมือนการนอนหลับไหม?

No. Brain activity studies shown brain activity patterns with sleep differ with hypnosis. It may seem as if its sleep due to the usage of relaxation, but during hypnosis, people are more in a wake state.

การโปรแกรมจิตสามารถบังคับให้ฉันทำส่ิงที่ไม่อยากจะทำได้ไหม?

ไม่ได้ คุณยังสามารถควบคุมตัวเองได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการโปรแกรมจิต การวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกโปรแกรมจิตไม่สามารถถูกบังคับให้ดำเนินการใด ๆ ที่จะส่งผลเสียต่อตนเองหรือขัดต่อเจตจำนงของตนได้

เมื่อถูกโปรแกรมจิตจะรู้สึกอย่างไร?

ระหว่างการโปรแกรมจิตบำบัดการเสพติด คุณอาจจะรู้สึกแตกต่างจากที่คนอื่นรู้สึกก็ได้ ทุกคนมีปฏิกิริยาและการตอบสนองของร่างกายที่แตกต่างกัน เมื่อได้รับคำสั่งให้ผ่อนคลายโดยนักสะกดจิตที่ได้รับการฝึกฝนมาถูกต้อง คนส่วนใหญ่จะรู้สึกจดจ่อและอยู่กับตัวเองในปัจจุบัน จะมีความรู้สึกว่า สามารถควบคุมตัวเองได้ตลอดเวลาระหว่างการบำบัด

ขณะที่ถูกโปรแกรมจิต คนจะตอบคำถามที่ถูกถามด้วยความไม่เต็มใจหรือไม่?

ไม่ได้ เพราะคุณยังควบคุมตัวเองอยู่ และในช่วงเวลานั้นคุณจะไม่สามารถถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูลที่คุณไม่ต้องการให้รู้ได้ ดังนั้นสิ่งที่คุณเห็นในภาพยนตร์จึงไม่เป็นความจริง

การโปรแกรมจิตสามารถแก้ไขปัญหาการเสพติด"แบบง่าย ๆ" ที่ทำได้ในครั้งเดียวหรือไม่?

บางครั้ง การบำบัดเพียงครั้งเดียวก็สามารถช่วยคุณสำหรับการเสพติดได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะสามารถรับการโปรแกรมจิตได้แค่มากไหน โดยทั่วไป ดร. นรินทร์จะแนะนำให้มารับการบำบัดประมาณ 2-3 ครั้งสำหรับการเสพติด

พร้อมที่จะรับความช่วยเหลือในเรื่องการเสพติดหรือยัง?

ขอรับคำปรึกษาฟรี

หรือติดต่อเราที่ (+66) 084-077-7288