การโปรแกรมจิตบำบัดเพื่อควบคุมอารมณ์

Are you allowing your emotions to control your life? Hypnotherapy can help you to manage your feelings logically, and put you in control of the situation.

 (+66) 084-077-7288

รับคำปรึกษาฟรี


รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์


แก้ไขและปรับปรุงชีวิตรักด้วยการโปรแกรมจิตใน กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Have you often been told about your disruptive or inappropriate responses in certain situations? Do you feel the sudden urge to laugh or cry without knowing the reason? Are you having issues trying to control your anger or irritability at some instances? 
 

Sudden rage, overwhelmed emotions and random anger outbursts are some of the major symptoms of your inability to control your feelings and emotions. It might seem pretty normal, however, many-a-times the circumstances are likely to prevail out of your hands leaving you under zero control. Your emotions are what make up most of your personality and it is extremely crucial to keep your essence under proper guidance. 

Not having any control over your emotions could have various causes ranging from medical conditions to othermental health conditions. You could see yourself relying on drugs or alcohol to numb your emotions and prevent yourself from feeling absolutely anything. There is also a possibility that you’re at times very afraid to share your emotions with another person and express yourself truly. It is very necessary to regain control over your emotions to help you live your life to its fullest. 

One of the best and most effective ways to gain control over your emotions and express yourself better is by using hypnotherapy. 

Hypnotherapy has been proven to be a beneficial approach to help you gain control over your emotions.It helps you by managing your feelings through yoursubconscious mind, triggering the root of the issue, and relieving the pain that makes you react this way. Hypnotherapy will help you enter deeper states of relaxation giving you clearer perspectives to your problems. You’ll learn to trust yourself and your emotions better, in-turn helping you express them accurately without any worries or complications. 

In just a few sessions, Hypnosis Thailand can teach youto master your emotions!

Join Dr. Narindr in his office in Bangkok, Thailand, or in remote Zoom or Face-time sessions and control your emotions and feelings efficiently. Take control of your emotions before your emotions take control of you.

Fear

ความกลัว

รับความช่วยเหลือเพื่อเอาชนะความกลัว ตั้งแต่โรควิตกกังวลและตื่นตระหนก ไปจนถึงความกลัวการถูกผูกมัด ด้วยการโปรแกรมจิต

Bad Habits

นิสัยที่ไม่ดี

หยุดการกินมากเกินไป เลิกบุหรี่ บำบัดอาการติดเซ็กส์ และช่วยให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ยาวนานและยั่งยืนขึ้น

Pain

ความเจ็บปวด

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า สภาวะป่วยทางจิตอย่างรุนแรง บาดแผลรุนแรงทางใจจากวัยเด็ก การอดนอน และแม้แต่อาการปวดเรื้อรัง

Hypnotherapy for Control Emotions FAQ

การโปรแกรมจิตช่วยในการควบคุมอารมณ์ได้หรือไม่?

การศึกษวิจัย พบว่าการโปรแกรมจิตบำบัดสามารถช่วยเรื่องการควบคุมอารมณ์ได้ เนื่องจากจะช่วยให้ผู้รับการบำบัดมีสมาธิกับความสามรถทางจิตของตนเอง และยังมีงานวิจัยอื่น ๆ ชี้ให้เห็นอีกว่าอัตราความสำเร็จของการบำบัดเพื่อการควบคุมอารมณ์ จาการผ่อนคลายด้วยการโปรแกรมจิตมีอัตราที่สูง สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้คนยอมรับการโปรแกรมจิตของดร. นรินทร์มากขึ้น

การโปรแกรมจิตมีจริงไหม?

จริง การให้คำแนะนำผ่านการโปรแกรมจิต จะเปลี่ยนสภาวะรับรู้และความรู้สึกของคุณ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงการรับรู้จากความเจ็บปวดหรือการควบคุมอารมณ์ การวิจัยการทำงานของสมองแสดงให้เห็นว่าการโปรแกรมจิต เปลี่ยนแปลงวิธีที่สมองประมวลข้อมูล และการทดลองทางคลินิกแสดงให้เห็นว่า การโปรแกรมจิตเป็นการบำบัดที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการควบคุมอารมณ์

ใครก็ถูกโปรแกรมจิตจิตได้หรือไม่?

คนประมาณ 10% ที่สามารถรับการโปรแกรมจิตได้เป็นอย่างดี ในขณะที่อีกประมาณ 80% รับได้พอประมาณ และมีเพียง 10% ที่ไม่ค่อยตอบสนองต่อการโปรแกรมจิตได้ง่าย ดังนั้นในระหว่างการให้คำปรึกษาฟรีสำหรับการควบคุมอารมณ์ ดร. นรินทร์จะประเมินว่าคุณจัดอยู่ในคนกลุ่มไหน

การโปรแกรมจิตเหมือนการนอนหลับไหม?

No. Brain activity studies shown brain activity patterns with sleep differ with hypnosis. It may seem as if its sleep due to the usage of relaxation, but during hypnosis, people are more in a wake state.

การโปรแกรมจิตสามารถบังคับให้ฉันทำส่ิงที่ไม่อยากจะทำได้ไหม?

ไม่ได้ คุณยังสามารถควบคุมตัวเองได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการโปรแกรมจิต การวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกโปรแกรมจิตไม่สามารถถูกบังคับให้ดำเนินการใด ๆ ที่จะส่งผลเสียต่อตนเองหรือขัดต่อเจตจำนงของตนได้

เมื่อถูกโปรแกรมจิตจะรู้สึกอย่างไร?

ระหว่างการโปรแกรมจิตบำบัดการควบคุมอารมณ์ คุณอาจจะรู้สึกแตกต่างจากที่คนอื่นรู้สึกก็ได้ ทุกคนมีปฏิกิริยาและการตอบสนองของร่างกายที่แตกต่างกัน เมื่อได้รับคำสั่งให้ผ่อนคลายโดยนักสะกดจิตที่ได้รับการฝึกฝนมาถูกต้อง คนส่วนใหญ่จะรู้สึกจดจ่อและอยู่กับตัวเองในปัจจุบัน จะมีความรู้สึกว่า สามารถควบคุมตัวเองได้ตลอดเวลาระหว่างการบำบัด

ขณะที่ถูกโปรแกรมจิต คนจะตอบคำถามที่ถูกถามด้วยความไม่เต็มใจหรือไม่?

ไม่ได้ เพราะคุณยังควบคุมตัวเองอยู่ และในช่วงเวลานั้นคุณจะไม่สามารถถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูลที่คุณไม่ต้องการให้รู้ได้ ดังนั้นสิ่งที่คุณเห็นในภาพยนตร์จึงไม่เป็นความจริง

การโปรแกรมจิตสามารถแก้ไขปัญหาการควบคุมอารมณ์ "แบบง่าย ๆ" ที่ทำได้ในครั้งเดียวหรือไม่?

บางครั้ง การบำบัดเพียงครั้งเดียวก็สามารถช่วยคุณในการควบคุมอารมณ์ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะสามารถรับการโปรแกรมจิตได้แค่มากไหน โดยทั่วไป ดร. นรินทร์จะแนะนำให้มารับการบำบัดประมาณ 2-3 ครั้งสำหรับการควบคุมอารมณ์

พร้อมที่จะรับความช่วยเหลือในการควบคุมอารมณ์ของคุณ?

ขอรับคำปรึกษาฟรี

หรือติดต่อเราที่ (+66) 084-077-7288