การโปรแกรมจิตบำบัดสำหรับปัญหาทางเพศชายและหญิง

Solve many problems like reduced sex drive, painful intercourse, or anxiety through the process of hypnotherapy. Hypnosis targets the underlying problems that may be a cause of sexual problems.

 (+66) 084-077-7288

รับคำปรึกษาฟรี


รับความช่วยเหลือในเรื่องปัญหาเพศสัมพันธ์ของทั้งชายและหญิง


แก้ปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์และมีความสุขกับมีเซ็กส์ที่ดีขึ้น ด้วยพลังของการโปรแกรมจิตในกรุงเทพฯ ประเทศไทย

Are there any sexual problems interfering in your personal life? Is your relationship at stake because of the sexual tension between you and your love? Do you believe these problems are rather psychological than physiological? 

Men and women all over the world face various sexual problems at some stages in their lives. It is nothing to be embarrassed about and is completely normal and natural. Painful intercourse, anxiety during sex, difficulty in reaching your climax, etc are some of the indications of sexual problems in women. Problems in men can range from erection problem, and premature ejaculation to pain, and inability to orgasm during sex. 

Getting rid of all the tensions and worries in your sex-life will help you relax and enjoy the process giving you a boost of energy throughout the day. It is important to keep your sex-routine in check to maintain a well stabilised and flourishing relationship all together. Treating these sexual problems will also ensure that you will never have to avoid this beautiful experience due to a negative cycle of reduced sex drive inside you. 

วิธีที่ทรงพลังที่สุดวิธีหนึ่งในการเอาชนะปัญหาทางเพศของคุณและรักษาความใกล้ชิดที่เร่าร้อนระหว่างคุณและคู่ของคุณให้เหมือนเดิมได้ คือการใช้การโปรแกรมด้วยการโปรแกรมจิต

การโปรแกรมจิตบำบัดจะเปิดเผยสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังปัญหาทางเพศของคุณ การค้นพบความขัดแย้งพื้นฐานและความรู้สึกที่ไม่ได้รับการแก้ไขในอดีต ด้วยการให้ความรู้แก่จิตใต้สำนึกของคุณอีกครั้ง เพื่อช่วยให้จิตสำนึกของคุณทำหน้าที่และเชื่อมโยงกับความใกล้ชิดทางร่างกายและอารมณ์ที่ดีขึ้น


Hypnotherapy is known to release any signs of trauma or worries of the past, that you may not even be aware of, and helping you relax to a state of a positive mindset. This will make certain of your performance, zeal and energy during sex ensuring an everlasting experience within your relationship. 

In just a few sessions, Hypnosis Thailand can help you overcome your sexual problems and give your relationship a new charm. 

Join Dr. Narindr in his office in Bangkok, Thailand, or in remote Zoom or Face-time sessions and relieve the stress or worries of the past that might be the reason to the problems you face during sex. Breathe new spice into your sex life! 

 

Fear

ความกลัว

รับความช่วยเหลือเพื่อเอาชนะความกลัว ตั้งแต่โรควิตกกังวลและตื่นตระหนก ไปจนถึงความกลัวการถูกผูกมัด ด้วยการโปรแกรมจิต

Bad Habits

นิสัยที่ไม่ดี

หยุดการกินมากเกินไป เลิกบุหรี่ บำบัดอาการติดเซ็กส์ และช่วยให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ยาวนานและยั่งยืนขึ้น

Pain

ความเจ็บปวด

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า สภาวะป่วยทางจิตอย่างรุนแรง บาดแผลรุนแรงทางใจจากวัยเด็ก การอดนอน และแม้แต่อาการปวดเรื้อรัง

Hypnotherapy for Male and Female Sexual Problems FAQ

การโปรแกรมจิตสามารถช่วยเรื่องปัญหาเพศสัมพันธ์ของชายและหญิงได้ไหม?

การศึกษวิจัย พบว่าการสะกดจิตบำบัดสามารถช่วยเรื่องปัญหาของเพศสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงได้ เนื่องจากจะช่วยให้ผู้รับการบำบัดมีสมาธิกับความสามรถทางจิตของตนเอง และยังมีงานวิจัยอื่น ๆ ชี้ให้เห็นอีกว่าอัตราความสำเร็จของการบำบัดเพื่อหยุดบุหรี่กจาการผ่อนคลายด้วยการโปรแกรมจิตมีอัตราที่สูง สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้คนยอมรับการโปรแกรมจิตของ ดร.นรินทร์มากขึ้น

การโปรแกรมจิตมีจริงไหม?

จริง การให้คำแนะนำผ่านการโปรแกรมจิต จะเปลี่ยนสภาวะรับรู้และความรู้สึกของคุณ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงการรับรู้จากความเจ็บปวดหรือปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ของทั้งชายและหญิง การวิจัยการทำงานของสมองแสดงให้เห็นว่าการโปรแกรมจิต เปลี่ยนแปลงวิธีที่สมองประมวลข้อมูล และการทดลองทางคลินิกแสดงให้เห็นว่า การโปรแกรมจิตเป็นการบำบัดที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการเลิกบุหรี่

ใครก็ถูกโปรแกรมจิตจิตได้หรือไม่?

คนประมาณ 10% ที่สามารถรับการโปรแกรมจิตได้เป็นอย่างดี ในขณะที่อีกประมาณ 80% รับได้พอประมาณ และมีเพียง 10% ที่ไม่ค่อยตอบสนองต่อการโปรแกรมจิตได้ง่าย ดังนั้นในระหว่างการให้คำปรึกษาฟรีสำหรับปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ของทั้งชายและหญิง ดร. นรินทร์จะประเมินว่าคุณจัดอยู่ในกลุ่มคนประเภทไหน

การโปรแกรมจิตเหมือนการนอนหลับไหม?

No. Brain activity studies shown brain activity patterns with sleep differ with hypnosis. It may seem as if its sleep due to the usage of relaxation, but during hypnosis, people are more in a wake state.

การโปรแกรมจิตสามารถบังคับให้ฉันทำส่ิงที่ไม่อยากจะทำได้ไหม?

ไม่ได้ คุณยังสามารถควบคุมตัวเองได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการโปรแกรมจิต การวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกโปรแกรมจิตไม่สามารถถูกบังคับให้ดำเนินการใด ๆ ที่จะส่งผลเสียต่อตนเองหรือขัดต่อเจตจำนงของตนได้

เมื่อถูกโปรแกรมจิตจะรู้สึกอย่างไร?

ระหว่างการโปรแกรมจิตบำบัดปัญหาทางเพศสัมพันธ์ทั้งชายและหญิง คุณอาจจะรู้สึกแตกต่างจากที่คนอื่นรู้สึกก็ได้ ทุกคนมีปฏิกิริยาและการตอบสนองของร่างกายที่แตกต่างกัน เมื่อได้รับคำสั่งให้ผ่อนคลายโดยนักสะกดจิตที่ได้รับการฝึกฝนมาถูกต้อง คนส่วนใหญ่จะรู้สึกจดจ่อและอยู่กับตัวเองในปัจจุบัน จะมีความรู้สึกว่า สามารถควบคุมตัวเองได้ตลอดเวลาระหว่างการบำบัด

ขณะที่ถูกโปรแกรมจิต คนจะตอบคำถามที่ถูกถามด้วยความไม่เต็มใจหรือไม่?

ไม่ได้ เพราะคุณยังควบคุมตัวเองอยู่ และในช่วงเวลานั้นคุณจะไม่สามารถถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูลที่คุณไม่ต้องการให้รู้ได้ ดังนั้นสิ่งที่คุณเห็นในภาพยนตร์จึงไม่เป็นความจริง

การโปรแกรมจิตสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ของทั้งชายและหญิง "แบบง่าย ๆ" ที่ทำได้ในครั้งเดียวหรือไม่?

บางครั้ง การบำบัดเพียงครั้งเดียวก็สามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ของทั้งชายและหญิง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะสามารถรับการโปรแกรมจิตได้แค่มากไหน โดยทั่วไป ดร. นรินทร์จะแนะนำให้มารับการบำบัดอีกประมาณ 2-3 ครั้งสำหรับปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ของทั้งชายและหญิง

พร้อมที่จะรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ ปัญหาเพศสัมพันธ์ของชายและหญิงหรือยัง?

ขอรับคำปรึกษาฟรี

หรือติดต่อเราที่ (+66) 084-077-7288