การโปรแกรมจิตบำบัดสำหรับความไม่มั่นใจในตนเอง

Use hypnotherapy to convert low self esteem into a bundle of confidence. By solving limiting behaviors, you will find yourself with unshakeable self belief, so you’ll never tear yourself down again.

 (+66) 084-077-7288

รับคำปรึกษาฟรี


รับความช่วยเหลือเรื่องความไม่มั่นใจในตนเอง


เพิ่มความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยการโปรแกรมจิต เพื่อช่วยให้คุณไม่สงสัยในตัวเองอีกต่อไป ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย

Do you ever feel guilty or apologetic for things that you aren’t even responsible for? Are you facing difficultiesspeaking up for yourself or prioritising yourself, your needs and your wants? Do you feel undeserving, incapable, or unworthy of things somedays? 
 

Your self-esteem is what defines you. It makes up most of who you really are and hence, it is extremely important to prioritise yourself and build your self-confidence for a greater command over your societal life. 

People with low self-confidence often put up a mask and pretend to be a false version of their real self in public. They give themselves a negative self talk and never appreciate what they truly are. If you find yourself taking constructive criticism from your friends and family members very personally, or a certain fear crawling up in your mind each time you really want to put forward your point of view, then it is high time you realize that these are all signs of low self-esteem. 

You’ll find yourself stuck in situations where you struggle to digest genuine compliments which indicate self-doubt. Circumstances where you negotiate your thoughts to avoid arguments and fit into the crowd is also an indication of poor self-confidence. 

Your self-confidence has adverse effects on various aspects on your life. Comparing yourself with others only to degrade your personality each day is not a healthy way to move about in life. Similarly, you need to fight for yourself and your rights. Giving up way too easily on your dreams and goals is a warning sign that you need to grow and nourish your self-esteemimmediately. Remember, a strong and positive self-image is the best possible preparation for success in life. 

A highly effective and proven method to help you build your self-confidence and overcome your insecurities is by using hypnotherapy. 

Hypnotherapy can help you strengthen your self-esteem for a better tomorrow. It will guide you by linking your conscious self with the subconscious to figure out theroot to the actual issue that has been pushing you down all this while. Hypnotherapy will make sure you approve yourself instead of criticising by giving you effective suggestions and repairing the mind. 

In just a few sessions, Hypnosis Thailand can help you build and honour your self-esteem and be the best version of yourself. 

Join Dr. Narindr in his office in Bangkok, Thailand, or in remote Zoom or Face-time sessions and gain the super-power of self-confidence. Show up bravely in every single moment like you’re meant to be there!

Fear

ความกลัว

รับความช่วยเหลือเพื่อเอาชนะความกลัว ตั้งแต่โรควิตกกังวลและตื่นตระหนก ไปจนถึงความกลัวการถูกผูกมัด ด้วยการโปรแกรมจิต

Bad Habits

นิสัยที่ไม่ดี

หยุดการกินมากเกินไป เลิกบุหรี่ บำบัดอาการติดเซ็กส์ และช่วยให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ยาวนานและยั่งยืนขึ้น

Pain

ความเจ็บปวด

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า สภาวะป่วยทางจิตอย่างรุนแรง บาดแผลรุนแรงทางใจจากวัยเด็ก การอดนอน และแม้แต่อาการปวดเรื้อรัง

Hypnotherapy for Low Self-Confidence FAQ

การโปรแกรมจิตช่วยเรื่องความไม่มั่นใจในตนเองได้หรือไม่?

การศึกษวิจัย พบว่าการสะกดจิตบำบัดสามารถช่วยเรื่องความไม่มั่นใจในตัวเองได้ เนื่องจากจะช่วยให้ผู้รับการบำบัดมีสมาธิกับความสามรถทางจิตของตนเอง และยังมีงานวิจัยอื่น ๆ ชี้ให้เห็นอีกว่าอัตราความสำเร็จของการบำบัดความไม่มั่นใจในตัวเองจากการผ่อนคลายด้วยการโปรแกรมจิตมีอัตราที่สูง สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้คนยอมรับการโปรแกรมจิตของดร. นรินทร์มากขึ้น

การโปรแกรมจิตมีจริงไหม?

จริง การให้คำแนะนำผ่านการโปรแกรมจิต จะเปลี่ยนสภาวะรับรู้และความรู้สึกของคุณ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงการรับรู้จากความเจ็บปวดหรือความไม่มั่นใจ การวิจัยการทำงานของสมองแสดงให้เห็นว่าการโปรแกรมจิต เปลี่ยนแปลงวิธีที่สมองประมวลข้อมูล และการทดลองทางคลินิกแสดงให้เห็นว่า การโปรแกรมจิตเป็นการบำบัดที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับความไม่มั่นใจ

ใครก็ถูกโปรแกรมจิตจิตได้หรือไม่?

คนประมาณ 10% ที่สามารถรับการโปรแกรมจิตได้เป็นอย่างดี ในขณะที่อีกประมาณ 80% รับได้พอประมาณ และมีเพียง 10% ที่ไม่ค่อยตอบสนองต่อการโปรแกรมจิตได้ง่าย ดังนั้นในระหว่างการให้คำปรึกษาฟรีสำหรับความไม่มั่นใจในตัวเอง ดร. นรินทร์จะประเมินว่าคุณจัดอยู่ในคนกลุ่มไหน

การโปรแกรมจิตเหมือนการนอนหลับไหม?

No. Brain activity studies shown brain activity patterns with sleep differ with hypnosis. It may seem as if its sleep due to the usage of relaxation, but during hypnosis, people are more in a wake state.

การโปรแกรมจิตสามารถบังคับให้ฉันทำส่ิงที่ไม่อยากจะทำได้ไหม?

ไม่ได้ คุณยังสามารถควบคุมตัวเองได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการโปรแกรมจิต การวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกโปรแกรมจิตไม่สามารถถูกบังคับให้ดำเนินการใด ๆ ที่จะส่งผลเสียต่อตนเองหรือขัดต่อเจตจำนงของตนได้

เมื่อถูกโปรแกรมจิตจะรู้สึกอย่างไร?

ระหว่างการโปรแกรมจิตบำบัดความไม่มั่นใจของคุณ คุณอาจจะรู้สึกแตกต่างจากที่คนอื่นรู้สึกก็ได้ ทุกคนมีปฏิกิริยาและการตอบสนองของร่างกายที่แตกต่างกัน เมื่อได้รับคำสั่งให้ผ่อนคลายโดยนักสะกดจิตที่ได้รับการฝึกฝนมาถูกต้อง คนส่วนใหญ่จะรู้สึกจดจ่อและอยู่กับตัวเองในปัจจุบัน จะมีความรู้สึกว่า สามารถควบคุมตัวเองได้ตลอดเวลาระหว่างการบำบัด

ขณะที่ถูกโปรแกรมจิต คนจะตอบคำถามที่ถูกถามด้วยความไม่เต็มใจหรือไม่?

ไม่ได้ เพราะคุณยังควบคุมตัวเองอยู่ และในช่วงเวลานั้นคุณจะไม่สามารถถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูลที่คุณไม่ต้องการให้รู้ได้ ดังนั้นสิ่งที่คุณเห็นในภาพยนตร์จึงไม่เป็นความจริง

การโปรแกรมจิตสามารถแก้ไขปัญหาความไม่มั่นใจ "แบบง่าย ๆ" ที่ทำได้ในครั้งเดียวหรือไม่?

บางครั้ง การบำบัดเพียงครั้งเดียวก็สามารถช่วยคุณในความไม่มั่นใจในตัวเองได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะสามารถรับการโปรแกรมจิตได้แค่มากไหน โดยทั่วไป ดร. นรินทร์จะแนะนำให้มารับการบำบัดประมาณ 2-3 ครั้งสำหรับการเลิกบุหรี่

พร้อมที่จะรับความช่วยเหลือเรื่องความไม่มั่นใจในตัวเอง?

ขอรับคำปรึกษาฟรี

หรือติดต่อเราที่ (+66) 084-077-7288