การโปรแกรมจิตบำบัดสำหรับอาการซึมเศร้า

การใช้การสะกดจิตสำหรับโรคซึมเศร้าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างหวังผลได้สูง โดยการใช้ความจดจ่ออย่างเข้มข้นและความผ่อนคลายผ่านการชี้แนะ การสะกดจิตบำบัดจะช่วยให้คุณเลือกทางที่ถูกต้องและปลอดภัยจากอาการซึมเศร้า

 (+66) 084-077-7288

รับคำปรึกษาฟรี


รับความช่วยเหลือจากโรคซึมเศร้า


บำบัดอาการซึมเศร้าด้วยการโปรแกรมจิตเพื่อช่วยปรับภาวะด้านจิตใจ ช่วยให้คุณรู้สึกรักตัวเองมากขึ้น ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย

Have you lost interest in the things you used to love? Does every day feel like a constant struggle to get through? Does getting out of bed seem almost impossible? You are probably suffering from depression.

The primary treatment is usually medication or talk therapy. But medicines for depression is characterized by severe side effects that can include weight gain or even more debilitating symptoms. While talk therapy can go on and on for tens to hundreds of sessions without any resolution.

Depression can come in many forms. From postpartum to bipolar disorder and seasonal depression. Whichever way you cut it, over 300 million people worldwide are suffering from depression anytime, and it is the leading cause of disability. 

Hypnosis has been proven to help depression symptoms, such as anxiety, irritability, hopelessness, and helplessness. It is more effective than talk therapy in reducing depression and preventing the likelihood of relapses.

Using hypnosis, you can avoid taking anti-depressants that offer debilitating side effects such as nausea, diarrhea, weight gain, insomnia, dependency on medication, and reduced libido.

In just a few sessions, Dr. Narindr can help with your depression so you can get back to work, feel happy, and appreciate the world around you.

Join Dr. Narindr in his office in Bangkok, Thailand, or in remote Zoom or FaceTime sessions.

Fear

ความกลัว

รับความช่วยเหลือเพื่อเอาชนะความกลัว ตั้งแต่โรควิตกกังวลและตื่นตระหนก ไปจนถึงความกลัวการถูกผูกมัด ด้วยการโปรแกรมจิต

Bad Habits

นิสัยที่ไม่ดี

หยุดการกินมากเกินไป เลิกบุหรี่ บำบัดอาการติดเซ็กส์ และช่วยให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ยาวนานและยั่งยืนขึ้น

Pain

ความเจ็บปวด

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า สภาวะป่วยทางจิตอย่างรุนแรง บาดแผลรุนแรงทางใจจากวัยเด็ก การอดนอน และแม้แต่อาการปวดเรื้อรัง

Hypnotherapy for Depression FAQ

การโปรแกรมจิตสามารถช่วยโรคซืมเศร้าได้ไหม?

การศึกษวิจัย พบว่าการสะกดจิตบำบัดสามารถช่วยเรื่องโรคซึมเศร้าได้ เนื่องจากจะช่วยให้ผู้รับการบำบัดมีสมาธิกับความสามรถทางจิตของตนเอง และยังมีงานวิจัยอื่น ๆ ชี้ให้เห็นอีกว่าอัตราความสำเร็จของการบำบัดโรคซึมเศร้าจากการผ่อนคลายด้วยการโปรแกรมจิตมีอัตราที่สูง สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้คนยอมรับการโปรแกรมจิตของ ดร.นรินทร์มากขึ้น

การโปรแกรมจิตมีจริงไหม?

จริง การให้คำแนะนำผ่านการโปรแกรมจิต จะเปลี่ยนสภาวะรับรู้และความรู้สึกของคุณ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงการรับรู้จากความเจ็บปวดหรือโรคซึมเศร้า การวิจัยการทำงานของสมองแสดงให้เห็นว่าการโปรแกรมจิต เปลี่ยนแปลงวิธีที่สมองประมวลข้อมูล และการทดลองทางคลินิกแสดงให้เห็นว่า การโปรแกรมจิตเป็นการบำบัดที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับโรคซึมเศร้า

ใครก็ถูกโปรแกรมจิตจิตได้หรือไม่?

คนประมาณ 10% ที่สามารถรับการโปรแกรมจิตได้เป็นอย่างดี ในขณะที่อีกประมาณ 80% รับได้พอประมาณ และมีเพียง 10% ที่ไม่ค่อยตอบสนองต่อการโปรแกรมจิตได้ง่าย ดังนั้นในระหว่างการให้คำปรึกษาฟรีสำหรับโรคซึมเศร้า ดร. นรินทร์จะประเมินว่าคุณจัดอยู่ในกลุ่มคนประเภทไหน

การโปรแกรมจิตเหมือนการนอนหลับไหม?

No. Brain activity studies shown brain activity patterns with sleep differ with hypnosis. It may seem as if its sleep due to the usage of relaxation, but during hypnosis, people are more in a wake state.

การโปรแกรมจิตสามารถบังคับให้ฉันทำส่ิงที่ไม่อยากจะทำได้ไหม?

ไม่ได้ คุณยังสามารถควบคุมตัวเองได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการโปรแกรมจิต การวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกโปรแกรมจิตไม่สามารถถูกบังคับให้ดำเนินการใด ๆ ที่จะส่งผลเสียต่อตนเองหรือขัดต่อเจตจำนงของตนได้

เมื่อถูกโปรแกรมจิตจะรู้สึกอย่างไร?

ระหว่างการโปรแกรมจิตบำบัดอาการซึมเศร้า คุณอาจจะรู้สึกแตกต่างจากที่คนอื่นรู้สึกก็ได้ ทุกคนมีปฏิกิริยาและการตอบสนองของร่างกายที่แตกต่างกัน เมื่อได้รับคำสั่งให้ผ่อนคลายโดยนักสะกดจิตที่ได้รับการฝึกฝนมาถูกต้อง คนส่วนใหญ่จะรู้สึกจดจ่อและอยู่กับตัวเองในปัจจุบัน จะมีความรู้สึกว่า สามารถควบคุมตัวเองได้ตลอดเวลาระหว่างการบำบัด

ขณะที่ถูกโปรแกรมจิต คนจะตอบคำถามที่ถูกถามด้วยความไม่เต็มใจหรือไม่?

ไม่ได้ เพราะคุณยังควบคุมตัวเองอยู่ และในช่วงเวลานั้นคุณจะไม่สามารถถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูลที่คุณไม่ต้องการให้รู้ได้ ดังนั้นสิ่งที่คุณเห็นในภาพยนตร์จึงไม่เป็นความจริง

การโปรแกรมจิตสามารถแก้ไขปัญหาโรคซืมเศร้า "แบบง่าย ๆ" ที่ทำได้ในครั้งเดียวหรือไม่?

บางครั้ง การบำบัดเพียงครั้งเดียวก็สามารถช่วยคุณเรื่องโรคซึมเศร้าได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะสามารถรับการโปรแกรมจิตได้แค่มากไหน โดยทั่วไป ดร. นรินทร์จะแนะนำให้มารับการบำบัดประมาณ 2-3 ครั้งสำหรับโรคซึมเศร้า

พร้อมรับความช่วยเหลือ จากอาการซืมเศร้า?

ขอรับคำปรึกษาฟรี

หรือติดต่อเราที่ (+66) 084-077-7288