การโปรแกรมจิตบำบัดสำหรับโรควิตกกังวลและตื่นตระหนก

Hypnotherapy can help you deal with your panic and anxiety, helping to alleviate stress and fear. Hypnosis can help your to boost your confidence and develop self-belief and coping habits.

 (+66) 084-077-7288

รับคำปรึกษาฟรี


รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับโรควิตกกังวลและตื่นตระหนก


บำบัดโรควิตกกังวลและตื่นตระหนก เพื่อคุณจะได้ไม่เครียดอีกต่อไป ด้วยการโปรแกรมจิตในกรุงเทพฯ ประเทศไทย

Do you often find yourself stuck in situations where you feel extremely nervous, restless or tensed? Have you been noticing a sudden increase in your heart rate followed by rapid breathing? Do you feel very tired and have trouble concentrating or focusing on anything apart from your present worries? 

Sensing dangers, sweating while you’re filled with anxiety, messed up sleeping schedules, and uncontrolled worries are all major symptoms of anxiety and panic disorders. These disorders can exist in distinguishing ways depending from person to person. It can range from agoraphobia, generalised anxiety or panic disorders, anxiety and panic due to medical conditions, separation disorders and many more. 

It is important to have your control over your fears and anxiety in order to live a worry-free life. You wouldn’t want your worries and anxiousness interfering in your work, your relationships or other aspects of your personal life, would you? 

A great man once said, “Anxiety does not empty tomorrow of its sorrows, but only empties today of its strengths”. Anxiety and panic disorders play a role in lowering your self-esteem making you feel depressed and down. Having suicidal thoughts or behaviour patterns are also an indication of anxiety and panic disorders. 

One of the best and most effective ways to gain control over your anxiety and bid your final goodbyes to these serious disorders is by using hypnotherapy. 

Studies have shown that hypnotherapy is an effective approach to help relieve stress, fear, and anxiety. It is a great way of coping with anxiety and panic disorders. Hypnotherapy helps improve negative thoughts and manage troubling symptoms within a person. It works by helping you focus all of your attention on relaxation and subsequently, it helps you face your fears in ease. 

In just a few sessions, Hypnosis Thailand can help you live healthy and overcome your anxiety and panic disorders to reduce your fears and stress. 

พบกับดร. นรินทรในสำนักงานของเขาที่กรุงเทพฯประเทศไทยหรือในการซูมระยะไกลหรือเฟซไทม์และเพิ่มความเป็นตัวคุณให้มากขึ้นโดยไม่ต้องกังวลใจ!

Fear

ความกลัว

รับความช่วยเหลือเพื่อเอาชนะความกลัว ตั้งแต่โรควิตกกังวลและตื่นตระหนก ไปจนถึงความกลัวการถูกผูกมัด ด้วยการโปรแกรมจิต

Bad Habits

นิสัยที่ไม่ดี

หยุดการกินมากเกินไป เลิกบุหรี่ บำบัดอาการติดเซ็กส์ และช่วยให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ยาวนานและยั่งยืนขึ้น

Pain

ความเจ็บปวด

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า สภาวะป่วยทางจิตอย่างรุนแรง บาดแผลรุนแรงทางใจจากวัยเด็ก การอดนอน และแม้แต่อาการปวดเรื้อรัง

Hypnotherapy for Anxiety and Panic Disorder FAQ

การโปรแกรมจิตสามารถช่วยเรื่องโรควิตกกังวลและตื่นตระหนกได้ไหม?

การศึกษวิจัย พบว่าการสะกดจิตบำบัดสามารถช่วยเรื่องความหวาดระแวงและความตื่นตระหนกได้ เนื่องจากจะช่วยให้ผู้รับการบำบัดมีสมาธิกับความสามรถทางจิตของตนเอง และยังมีงานวิจัยอื่น ๆ ชี้ให้เห็นอีกว่าอัตราความสำเร็จของการบำบัดเพื่อหยุดบุหรี่กจาการผ่อนคลายด้วยการโปรแกรมจิตมีอัตราที่สูง สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้คนยอมรับการโปรแกรมจิตของ ดร.นรินทร์มากขึ้น

การโปรแกรมจิตมีจริงไหม?

จริง การให้คำแนะนำผ่านการโปรแกรมจิต จะเปลี่ยนสภาวะรับรู้และความรู้สึกของคุณ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงการรับรู้จากความเจ็บปวดหรือการสูบบุหรี่ การวิจัยการทำงานของสมองแสดงให้เห็นว่าการโปรแกรมจิต เปลี่ยนแปลงวิธีที่สมองประมวลข้อมูล และการทดลองทางคลินิกแสดงให้เห็นว่า การโปรแกรมจิตเป็นการบำบัดที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการเลิกบุหรี่

ใครก็ถูกโปรแกรมจิตจิตได้หรือไม่?

คนประมาณ 10% ที่สามารถรับการโปรแกรมจิตได้เป็นอย่างดี ในขณะที่อีกประมาณ 80% รับได้พอประมาณ และมีเพียง 10% ที่ไม่ค่อยตอบสนองต่อการโปรแกรมจิตได้ง่าย ดังนั้นในระหว่างการให้คำปรึกษาฟรีสำหรับโรควิตกกังวลและตื่นตระหนก ดร. นรินทร์จะประเมินว่าคุณจัดอยู่ในกลุ่มคนประเภทไหน

การโปรแกรมจิตเหมือนการนอนหลับไหม?

No. Brain activity studies shown brain activity patterns with sleep differ with hypnosis. It may seem as if its sleep due to the usage of relaxation, but during hypnosis, people are more in a wake state.

การโปรแกรมจิตสามารถบังคับให้ฉันทำส่ิงที่ไม่อยากจะทำได้ไหม?

ไม่ได้ คุณยังสามารถควบคุมตัวเองได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการโปรแกรมจิต การวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกโปรแกรมจิตไม่สามารถถูกบังคับให้ดำเนินการใด ๆ ที่จะส่งผลเสียต่อตนเองหรือขัดต่อเจตจำนงของตนได้

เมื่อถูกโปรแกรมจิตจะรู้สึกอย่างไร?

ระหว่างการโปรแกรมจิตบำบัดโรควิตกกังวลและตื่นตระหนก คุณอาจจะรู้สึกแตกต่างจากที่คนอื่นรู้สึกก็ได้ ทุกคนมีปฏิกิริยาและการตอบสนองของร่างกายที่แตกต่างกัน เมื่อได้รับคำสั่งให้ผ่อนคลายโดยนักสะกดจิตที่ได้รับการฝึกฝนมาถูกต้อง คนส่วนใหญ่จะรู้สึกจดจ่อและอยู่กับตัวเองในปัจจุบัน จะมีความรู้สึกว่า สามารถควบคุมตัวเองได้ตลอดเวลาระหว่างการบำบัด

ขณะที่ถูกโปรแกรมจิต คนจะตอบคำถามที่ถูกถามด้วยความไม่เต็มใจหรือไม่?

ไม่ได้ เพราะคุณยังควบคุมตัวเองอยู่ และในช่วงเวลานั้นคุณจะไม่สามารถถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูลที่คุณไม่ต้องการให้รู้ได้ ดังนั้นสิ่งที่คุณเห็นในภาพยนตร์จึงไม่เป็นความจริง

การโปรแกรมจิตสามารถแก้ไขปัญหาโรควิตกกังวลและตื่นตระหนก "แบบง่าย ๆ" ที่ทำได้ในครั้งเดียวหรือไม่?

บางครั้ง การบำบัดเพียงครั้งเดียวก็สามารถช่วยคุณเรื่องโรควิตกกังวลและตื่นตระหนกได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะสามารถรับการโปรแกรมจิตได้แค่มากไหน โดยทั่วไป ดร. นรินทร์จะแนะนำให้มารับการบำบัดอีกประมาณ 2-3 ครั้งสำหรับโรควิตกกังวลและตื่นตระหนก

พร้อมที่จะรับความช่วยเหลือสำหรับโรควิตกกังวลและตื่นตระหนก หรือยัง?

ขอรับคำปรึกษาฟรี

หรือติดต่อเราที่ (+66) 084-077-7288