การโปรแกรมจิตบำบัดสำหรับโรคหวาดวิตกและความกลัว

ความกลัวหลายอย่างเกิดขึ้นในจิตใต้สำนึกหรือเรียนรู้มาในอดีต สิ่งที่โปรแกรมจิตทำคือช่วยปลดล้อคจิตใจของคุณ ทำให้ความกลัวนั้นไม่มีผลต่อคุณอีกต่อไป การโปรแกรมปรับเปลี่ยนสภาวะจิตของคุณ เรียนรู้ที่จะไม่กลัวอีกต่อไปและสามารถอยู่ร่วมกับความกลัวได้

 (+66) 084-077-7288

รับคำปรึกษาฟรี


รับความช่วยเหลือเรื่องโรคกลัวและความกลัว


บำบัดโรควิตกกังวลและใช้ชีวิตที่ไม่ต้องกลังอีกต่อไป ด้วยการโปรแกรมจิต ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย

Do you often experience panic attacks each time you’re exposed to one of your phobias? Are you frightened and distressed to a very great extent upon exposure? Have you felt dizzy or nauseous at the sights of certain fears that seem to trigger a nerve inside you? Hot flushes or chills, difficulty in breathing, rapid heartbeat, choking sensations and many more similar symptoms are all a sign or extreme fears and phobias that need to be looked upon seriously to help avoid major issues like panic attacks, anxiety and depression. 

People with phobias often tend to avoid coming in contact with what they fear. They steer clear from its pictures, its name and even just a glimpse of what they’re afraid of. There are various ways of triggering a phobia or an extreme fear of something specific in an individual. Factors causing a phobia can rangeanywhere from a disturbing experience to an uncomfortable feeling. 

A phobia can have severely disabling impacts on a person. People with phobias often realize that their fear is irrational, but they’re unable to do anything about it. It is importance to overcome your fears and phobias to move about in your life with ease. Phobias often work by causing a barrier between you and your social lives. Prevailing over your fears will help you develop your patience, dedication and courage giving you a greater sense of control over your way of living. 

One of the most powerful ways to overcome your phobias and fears is by making use of hypnotherapy to fight the dread and regain control. 

Hypnotherapy works on a subconscious level, just like phobias and hence, are proven to be one of the most effective methods to overcome the fears. Hypnotherapy helps you to connect with your phobia directly by your subconscious and change the way you feel and react towards it. It will help you link to the root of your phobia and what exactly triggered it inside of you, giving you the most efficient approach to tackle and overcome it as quickly as possible. 

In just a few sessions, Hypnosis Thailand can help you regain control over yourself and fight your fears! 

Join Dr. Narindr in his office in Bangkok, Thailand, or in remote Zoom or Face-time sessions and overcome your phobias smoothly. Exploring your fears will help you set yourself free.

Fear

ความกลัว

รับความช่วยเหลือเพื่อเอาชนะความกลัว ตั้งแต่โรควิตกกังวลและตื่นตระหนก ไปจนถึงความกลัวการถูกผูกมัด ด้วยการโปรแกรมจิต

Bad Habits

นิสัยที่ไม่ดี

หยุดการกินมากเกินไป เลิกบุหรี่ บำบัดอาการติดเซ็กส์ และช่วยให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ยาวนานและยั่งยืนขึ้น

Pain

ความเจ็บปวด

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า สภาวะป่วยทางจิตอย่างรุนแรง บาดแผลรุนแรงทางใจจากวัยเด็ก การอดนอน และแม้แต่อาการปวดเรื้อรัง

Hypnotherapy for Phobias and Fears FAQ

การโปรแกรมจิตสามารถช่วยเรื่องโรคกลัวหรือความกลัวได้หรือไม่?

การศึกษวิจัย พบว่าการสะกดจิตบำบัดสามารถช่วยเรื่องโรคกลัวและความกลัวได้ เนื่องจากจะช่วยให้ผู้รับการบำบัดมีสมาธิกับความสามรถทางจิตของตนเอง และยังมีงานวิจัยอื่น ๆ ชี้ให้เห็นอีกว่าอัตราความสำเร็จของการบำบัดโรคกลัวและความกลัวจากการผ่อนคลายด้วยการโปรแกรมจิตมีอัตราที่สูง สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้คนยอมรับการโปรแกรมจิตของ ดร.นรินทร์มากขึ้น

การโปรแกรมจิตมีจริงไหม?

จริง การให้คำแนะนำผ่านการโปรแกรมจิต จะเปลี่ยนสภาวะรับรู้และความรู้สึกของคุณ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงการรับรู้จากความเจ็บปวดหรือการสูบบุหรี่ การวิจัยการทำงานของสมองแสดงให้เห็นว่าการโปรแกรมจิต เปลี่ยนแปลงวิธีที่สมองประมวลข้อมูล และการทดลองทางคลินิกแสดงให้เห็นว่า การโปรแกรมจิตเป็นการบำบัดที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับโรคกลัวและความกลัว

ใครก็ถูกโปรแกรมจิตจิตได้หรือไม่?

คนประมาณ 10% ที่สามารถรับการโปรแกรมจิตได้เป็นอย่างดี ในขณะที่อีกประมาณ 80% รับได้พอประมาณ และมีเพียง 10% ที่ไม่ค่อยตอบสนองต่อการโปรแกรมจิตได้ง่าย ดังนั้นในระหว่างการให้คำปรึกษาฟรีสำหรับโรคกลัวและความกลัว ดร. นรินทร์จะประเมินว่าคุณจัดอยู่ในกลุ่มคนประเภทไหน

การโปรแกรมจิตเหมือนการนอนหลับไหม?

No. Brain activity studies shown brain activity patterns with sleep differ with hypnosis. It may seem as if its sleep due to the usage of relaxation, but during hypnosis, people are more in a wake state.

การโปรแกรมจิตสามารถบังคับให้ฉันทำส่ิงที่ไม่อยากจะทำได้ไหม?

ไม่ได้ คุณยังสามารถควบคุมตัวเองได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการโปรแกรมจิต การวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกโปรแกรมจิตไม่สามารถถูกบังคับให้ดำเนินการใด ๆ ที่จะส่งผลเสียต่อตนเองหรือขัดต่อเจตจำนงของตนได้

เมื่อถูกโปรแกรมจิตจะรู้สึกอย่างไร?

ระหว่างการโปรแกรมจิตบำบัดโรคกลัวหรือความกลัว คุณอาจจะรู้สึกแตกต่างจากที่คนอื่นรู้สึกก็ได้ ทุกคนมีปฏิกิริยาและการตอบสนองของร่างกายที่แตกต่างกัน เมื่อได้รับคำสั่งให้ผ่อนคลายโดยนักสะกดจิตที่ได้รับการฝึกฝนมาถูกต้อง คนส่วนใหญ่จะรู้สึกจดจ่อและอยู่กับตัวเองในปัจจุบัน จะมีความรู้สึกว่า สามารถควบคุมตัวเองได้ตลอดเวลาระหว่างการบำบัด

ขณะที่ถูกโปรแกรมจิต คนจะตอบคำถามที่ถูกถามด้วยความไม่เต็มใจหรือไม่?

ไม่ได้ เพราะคุณยังควบคุมตัวเองอยู่ และในช่วงเวลานั้นคุณจะไม่สามารถถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูลที่คุณไม่ต้องการให้รู้ได้ ดังนั้นสิ่งที่คุณเห็นในภาพยนตร์จึงไม่เป็นความจริง

การโปรแกรมจิตสามารถแก้ไขปัญหาโรคกลัวและความกลัว "แบบง่าย ๆ" ที่ทำได้ในครั้งเดียวหรือไม่?

บางครั้ง การบำบัดเพียงครั้งเดียวก็สามารถช่วยคุณเรื่องโรคกลัวและความกลัวได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะสามารถรับการโปรแกรมจิตได้แค่มากไหน โดยทั่วไป ดร. นรินทร์จะแนะนำให้มารับการบำบัดอีกประมาณ 2-3 ครั้งสำหรับโรคกลัวและความกลัว

พร้อมที่จะรับความช่วยเหลือในเรื่องโรคกลัวและความกลัวหรือยัง?

ขอรับคำปรึกษาฟรี

หรือติดต่อเราที่ (+66) 084-077-7288