การโปรแกรมจิตบำบัดสำหรับปัญหาการนอนและโรคนอนไม่หลับ

If you find yourself unable to sleep on nights on end, hypnosis might be the answer you're looking for. Hypnotherapy helps your mind and body to relax and lose anxiety so you get a good night’s rest.

 (+66) 084-077-7288

รับคำปรึกษาฟรี


รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการนอน และโรคนอนไม่หลับ


หยุดโรคนอนไม่หลับ ด้วยการโปรแกรมจิต เพื่อคุณจะได้หลับอย่างสนิทตอนกลางคืน ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย

Have you been facing difficulties falling asleep at night? Do you wake up way too early and are unable to go back to sleep again? Tiredness during the day, feeling super drowsy, irritation and annoyance are all major signs of sleep disorders and insomnia, that could end up taking over your daily schedule and causing unwanted problems in your health. 

Insomnia can also be detected by indications of depression, stress, difficulty in paying attention, increased errors or accidents, worries about sleep, etc. If any of these symptoms look relatable to you, then it is advisable that you get yourself treated to help live your life worry-free. 

Insomnia and other sleep disorders can be associated with many other conditions. They can have various causes ranging from poor sleeping habits to stress and tensions. Mental health disorders, large dosages of caffeine and nicotine, medical conditions and various other factors have adverse effects on your sleep. Insomnia can also be developed with age due to a change in sleeping patterns, your daily activities or even a slight change in your health condition. 

Sleep is a basic necessity to go about in one’s daily life. It is necessary for your body to get the adequate amount of rest before it begins to prepare itself for functioning ahead. Insomnia and other sleep disorders can have alarming effects on your health and wellness touching various complications that are involved with it. It might include lower performances in your work life, mental health disorders like depression and anxiety, an increase in the risk of long term diseases or heart-related issues, and many more. 

A great way to help treat insomnia and other sleep-related issues as quickly as possible to diminish other risks associated with it is by using hypnotherapy.

Hypnotherapy has been proven to be a very successful option to cure insomnia and give you your good night’s rest. Hypnotherapy helps by tackling any potential causes and helps you relax dropping you off to sleep instantly. It will help you overcome the root of your problem which triggers these sleeping disorders within your body and that will in-turn help you relax and get a good sleep. It is always necessary to find the cause of the problem before looking for solutions to tackle it. Hypnotherapy is hence, a great option to help youexamine the actual cause from your subconscious and take the necessary actions. 

In just a few sessions, Hypnosis Thailand can help you deal with your insomnia and give you back your lovely sleep! 

Join Dr. Narindr in his office in Bangkok, Thailand, or in remote Zoom or Face-time sessions and treat your insomnia before it gets of your hand. Always remember, prioritising good sleep is the best self-love.

Fear

ความกลัว

รับความช่วยเหลือเพื่อเอาชนะความกลัว ตั้งแต่โรควิตกกังวลและตื่นตระหนก ไปจนถึงความกลัวการถูกผูกมัด ด้วยการโปรแกรมจิต

Bad Habits

นิสัยที่ไม่ดี

หยุดการกินมากเกินไป เลิกบุหรี่ บำบัดอาการติดเซ็กส์ และช่วยให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ยาวนานและยั่งยืนขึ้น

Pain

ความเจ็บปวด

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า สภาวะป่วยทางจิตอย่างรุนแรง บาดแผลรุนแรงทางใจจากวัยเด็ก การอดนอน และแม้แต่อาการปวดเรื้อรัง

Hypnotherapy for Sleep and Insomnia FAQ

การสะกดจิตช่วยเรื่องการนอนหลับได้หรือไม่

งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า การโปรแกรมจิตสามารถช่วยเรื่องการนอนหลับและโรคนอนไม่หลับได้ เนื่องจากช่วยให้ผู้รับการบำบัดจดจ่อในความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่ของตนเอง งานวิจัยอื่น ยังแสดงให้เห็นถึงอัตราความสำเร็จเกี่ยวกับการบำบัดการนอนหลับและโรคนอนไม่หลับที่สูง สิ่งนี้ช่วยให้ผู้คนยอมรับการบำบัดด้วยระบบการโปรแกรมจิตของ ดร. นรินทร์ มากขึ้น

การโปรแกรมจิตมีจริงไหม?

จริง การให้คำแนะนำผ่านการโปรแกรมจิต จะเปลี่ยนสภาวะรับรู้และความรู้สึกของคุณ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงการรับรู้จากความเจ็บปวดหรือการนอนหลับและโรคนอนไม่หลับ การวิจัยการทำงานของสมองแสดงให้เห็นว่าการโปรแกรมจิต เปลี่ยนแปลงวิธีที่สมองประมวลข้อมูล และการทดลองทางคลินิกแสดงให้เห็นว่า การโปรแกรมจิตเป็นการบำบัดที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการนอนหลับและโรคนอนไม่หลับ

ใครก็ถูกโปรแกรมจิตจิตได้หรือไม่?

มีคนประมาณ 10% ที่สามารถรับการสะกดจิตได้เป็นอย่างมาก ในขณะที่ประมาณ 80% พอจะคล้อยตามการสะกดจิตบ้าง และมีเพียง 10% ที่จะไม่ค่อยตอบสนองต่อการสะกดจิตได้ง่าย ๆ ดังนั้นในระหว่างการให้คำปรึกษาฟรีสำหรับการสูบบุหรี่ ดร. นรินดร์จะประเมินว่าคุณจัดอยู่ในคนกลุ่มไหน

การโปรแกรมจิตเหมือนการนอนหลับไหม?

No. Brain activity studies shown brain activity patterns with sleep differ with hypnosis. It may seem as if its sleep due to the usage of relaxation, but during hypnosis, people are more in a wake state.

การโปรแกรมจิตสามารถบังคับให้ฉันทำส่ิงที่ไม่อยากจะทำได้ไหม?

ไม่ได้ คุณยังสามารถควบคุมตัวเองได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการโปรแกรมจิต การวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกโปรแกรมจิตไม่สามารถถูกบังคับให้ดำเนินการใด ๆ ที่จะส่งผลเสียต่อตนเองหรือขัดต่อเจตจำนงของตนได้

เมื่อถูกโปรแกรมจิตจะรู้สึกอย่างไร?

ในระหว่างการโปรแกรมจิตเพื่อช่วยการนอนหลับและโรคนอนไม่หลับ คุณอาจจะรู้สึกแตกต่างไปจากที่คนอื่นรู้สึกก็ได้ ทุกคนมีการตอบสนองทางร่างกายที่แตกต่างกัน เมื่อถูกโปรแกรมให้ผ่อนคลายโดยนักโปรแกรมจิตมืออาชีพ คนส่วนใหญ่จะรู้สึกจดจ่อและผ่อนคลายในเวลานั้น คุณจะมีความรู้สึกว่าคุณสามารถควบคุมตัวเองได้ในระหว่างการบำบัด

ขณะที่ถูกโปรแกรมจิต คนจะตอบคำถามที่ถูกถามด้วยความไม่เต็มใจหรือไม่?

ไม่ได้ เพราะคุณยังควบคุมตัวเองอยู่ และในช่วงเวลานั้นคุณจะไม่สามารถถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูลที่คุณไม่ต้องการให้รู้ได้ ดังนั้นสิ่งที่คุณเห็นในภาพยนตร์จึงไม่เป็นความจริง

การโปรแกรมจิตเพียงครั้งเดียว จะช่วยแก้ปัญหาของ การนอนหลับหรือความผิดปกติในการนอนได้ไหม?

บางครั้ง การบำบัดเพียงครั้งเดียวสามารถแก้ปัญหาการนอนหลับและโรคนอนไม่หลับได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่สภาวะของคุณในขณะ

พร้อมจะรับการช่วยเหลือเรื่องการนอนหลับแล้วหรือยัง

ขอรับคำปรึกษาฟรี

หรือติดต่อเราที่ (+66) 084-077-7288