การโปรแกรมจิตเพื่อความสำเร็จในอาชีพการงาน

เร่งและค้นพบความสำเร็จในอาชีพการงานด้วยพลังของการโปรแกรมจิต การโปรแกรมจิต จะช่วยให้คำแนะนำแก่คุณในการเลือกหนทางในชีวิตที่ถูกต้อง ตั้งเป้าหมายและนิมิตใหม่เพื่อช่วยตัวคุณและอาชีพการงานของคุณให้ดีขึ้น

 (+66) 084-077-7288

รับคำปรึกษาฟรี


รับความช่วยเหลือในเรื่องความสำเร็จด้านอาชีพการงาน


ก้าวหน้าในอาชีพการงาน ด้วยการโปรแกรมจิต เพื่อช่วยให้คุณก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งสูงสุดในกรุงเทพฯ ประเทศไทย

Do you want to be happy and successful in and around your work-life? Are you ambitious about your career and all the amazing opportunities that it might hold for you? Have you been looking for ways to help you improve your focus, better your career and accomplish all odds? 

Everybody wants to be successful, and enjoy the power of money and position. The deciding factor of your luck and success in your career is nothing but you yourself! It is the development of your mindset that will guide you towards the life you always wanted to live. Your mindset needs to progress and alter its beliefs to help you improve productivity in your business. 

การประสบความสำเร็จทางการเงินเป็นสภาวะของจิตใจ ความหลงใหลและความทะเยอทะยานของคุณจะทำงานสอดคล้องกับโฟกัสและความคิดของคุณ ดังนั้นจึงสำคัญที่คุณจะต้องละทิ้งสิ่งที่เป็นพลังลบทั้งหมดของคุณ และสร้างสภาวะแวดล้อมที่เป็นนิรันดร์เพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ

One of the most potent ways to help you maintain a successful career is by using hypnotherapy. 

Hypnotherapy has been known to make efficient use of your subconscious mind to help you improve your inner qualities. It works on improving your confidence, memory, communication skills, and many other traits that are the driving factor towards success and prosperity in your career. Hypnotherapy will help you maximise and improve productivity in your work-life giving you a better chance at living your dream life. 

In just a few sessions, Hypnosis Thailand can help you improve your chances of stabilising and living a successful life. 

Join Dr. Narindr in his office in Bangkok, Thailand, or in remote Zoom or Face-time sessions and create opportunities to inspire others with your success. Start today and build your own dreams! 

Fear

ความกลัว

รับความช่วยเหลือเพื่อเอาชนะความกลัว ตั้งแต่โรควิตกกังวลและตื่นตระหนก ไปจนถึงความกลัวการถูกผูกมัด ด้วยการโปรแกรมจิต

Bad Habits

นิสัยที่ไม่ดี

หยุดการกินมากเกินไป เลิกบุหรี่ บำบัดอาการติดเซ็กส์ และช่วยให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ยาวนานและยั่งยืนขึ้น

Pain

ความเจ็บปวด

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า สภาวะป่วยทางจิตอย่างรุนแรง บาดแผลรุนแรงทางใจจากวัยเด็ก การอดนอน และแม้แต่อาการปวดเรื้อรัง

Hypnotherapy for Career Success FAQ

การโปรแกรมจิตสามารถช่วยให้อาชีพการงานปรสบความสำเร็จได้ไหม?

การศึกษวิจัย พบว่าการสะกดจิตบำบัดสามารถช่วยเรื่องความสำเร็จของอาชีพการงานได้ เนื่องจากจะช่วยให้ผู้รับการบำบัดมีสมาธิกับความสามรถทางจิตของตนเอง และยังมีงานวิจัยอื่น ๆ ชี้ให้เห็นอีกว่าอัตราความสำเร็จของการบำบัดเพื่อหยุดบุหรี่กจาการผ่อนคลายด้วยการโปรแกรมจิตมีอัตราที่สูง สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้คนยอมรับการโปรแกรมจิตของ ดร.นรินทร์มากขึ้น

การโปรแกรมจิตมีจริงไหม?

จริง การให้คำแนะนำผ่านการโปรแกรมจิต จะเปลี่ยนสภาวะรับรู้และความรู้สึกของคุณ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงการรับรู้จากความเจ็บปวดหรือความสำเร็จในอาชีพการงาน การวิจัยการทำงานของสมองแสดงให้เห็นว่าการโปรแกรมจิต เปลี่ยนแปลงวิธีที่สมองประมวลข้อมูล และการทดลองทางคลินิกแสดงให้เห็นว่า การโปรแกรมจิตเป็นการบำบัดที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับความสำเร็จในอาชีพการงาน

ใครก็ถูกโปรแกรมจิตจิตได้หรือไม่?

คนประมาณ 10% ที่สามารถรับการโปรแกรมจิตได้เป็นอย่างดี ในขณะที่อีกประมาณ 80% รับได้พอประมาณ และมีเพียง 10% ที่ไม่ค่อยตอบสนองต่อการโปรแกรมจิตได้ง่าย ดังนั้นในระหว่างการให้คำปรึกษาฟรีสำหรับความสำเร็จในอาชีพการงาน ดร. นรินทร์จะประเมินว่าคุณจัดอยู่ในกลุ่มคนประเภทไหน

การโปรแกรมจิตเหมือนการนอนหลับไหม?

No. Brain activity studies shown brain activity patterns with sleep differ with hypnosis. It may seem as if its sleep due to the usage of relaxation, but during hypnosis, people are more in a wake state.

การโปรแกรมจิตสามารถบังคับให้ฉันทำส่ิงที่ไม่อยากจะทำได้ไหม?

ไม่ได้ คุณยังสามารถควบคุมตัวเองได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการโปรแกรมจิต การวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกโปรแกรมจิตไม่สามารถถูกบังคับให้ดำเนินการใด ๆ ที่จะส่งผลเสียต่อตนเองหรือขัดต่อเจตจำนงของตนได้

เมื่อถูกโปรแกรมจิตจะรู้สึกอย่างไร?

ระหว่างการโปรแกรมจิตบำบัดเพื่อความสำเร็จในอาชีพการงาน คุณอาจจะรู้สึกแตกต่างจากที่คนอื่นรู้สึกก็ได้ ทุกคนมีปฏิกิริยาและการตอบสนองของร่างกายที่แตกต่างกัน เมื่อได้รับคำสั่งให้ผ่อนคลายโดยนักสะกดจิตที่ได้รับการฝึกฝนมาถูกต้อง คนส่วนใหญ่จะรู้สึกจดจ่อและอยู่กับตัวเองในปัจจุบัน จะมีความรู้สึกว่า สามารถควบคุมตัวเองได้ตลอดเวลาระหว่างการบำบัด

ขณะที่ถูกโปรแกรมจิต คนจะตอบคำถามที่ถูกถามด้วยความไม่เต็มใจหรือไม่?

ไม่ได้ เพราะคุณยังควบคุมตัวเองอยู่ และในช่วงเวลานั้นคุณจะไม่สามารถถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูลที่คุณไม่ต้องการให้รู้ได้ ดังนั้นสิ่งที่คุณเห็นในภาพยนตร์จึงไม่เป็นความจริง

การโปรแกรมจิตสามารถแก้ไขปัญหาสำหรับความสำเร็จในอาชีพการงาน "แบบง่าย ๆ" ที่ทำได้ในครั้งเดียวหรือไม่?

บางครั้ง การบำบัดเพียงครั้งเดียวก็สามารถช่วยให้คุณสำเร็จในอาชีพการงานได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะสามารถรับการโปรแกรมจิตได้แค่มากไหน โดยทั่วไป ดร. นรินทร์จะแนะนำให้มารับการบำบัดอีกประมาณ 2-3 ครั้งสำหรับความสำเร็จในอาชีพการงาน

พร้อมที่จะรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ ความสำเร็จในอาชีพการงาน หรือยัง?

ขอรับคำปรึกษาฟรี

หรือติดต่อเราที่ (+66) 084-077-7288