การโปรแกรมจิตบำบัดสำหรับ ความช้ำซอกใจและสภาวะป่วยทางจิตอย่างรุนแรง

Hypnotherapy is a gentle and effective tool to cure those who may suffer with symptoms of post-traumatic stress disorder(PTSD). Helping to heal your trauma, helping you diminish anxiety and stress

 (+66) 084-077-7288

รับคำปรึกษาฟรี


รับความช่วยเหลือเรื่องชอก


ปลดปล่อยคุณจากสภาวะป่วยทางจิตอย่างรุนแรง ด้วยพลังของการโปรแกรมจิต เพื่อคุณจะสามารถเรียกชีวิตคุณคืนกลับมาได้ ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย

Are you having terrible nightmares and recurrent bad dreams each time you try to sleep? Does your brain often send you through disturbing flashbacks while playing unwelcoming scenes and memories each time you try to focus on something? Sudden outbursts of rage or temper tantrums along with various sleep disorders, stress, tensions, and fear are all major symptoms of PTSD and trauma, that could end up becoming a serious opposition to your health and wellness, if not dealt with immediately. 

Dealing with PTSD by yourself can be extremely hard and needs to be given proper attention and awareness for treating it as efficiently as possible. Say goodbye to all that’s holding you back and live your life stress-free! 

A diagnosis of PTSD can have distinguishing signs and are often caused by exposure to an upsetting or traumatising event. The reactions to such a situation can range from avoidance to violence depending on an individual himself. 

Many people with such disorders tend to keep their emotions to themselves and build up negativity and insecurities overtime. You might even want to burden yourself instead of seeking out for help and that is in itself another sign – a lack of trust. Reckless behaviours and self-destruction methods might often fascinate you too. However, adopting the necessary methods to help gain control over the symptoms or ease them to a good extent is a better approach to overcome PTSD and traumas. 

One of the most powerful ways to deal with Post-traumatic stress disorders to its core would be by using hypnotherapy. 

Hypnotherapy has been proven to be a primary method for assessing and treating the subconscious and hence, seems to be the most potent approach to treat PTSD and traumas. Hypnotherapy will help an individual to directly address the traumatic events and their effectswhile examining the wide array of emotions that may surround the situation. 

Hypnotherapy will also do an excellent job by giving an individual their very own sense of control and freedom over the traumatic situation which might  work as their trigger. This approach allows people to develop their strengths and virtues, while uplifting their egos and moralities to overcome the negativity altogether. 

In just a few sessions, Hypnosis Thailand can help you get rid of your traumas and overcome your PTSD once and for all!

Join Dr. Narindr in his office in Bangkok, Thailand, or in remote Zoom or Face-time sessions and help yourself prevail over these traumas that could end up worseningwith time.

Fear

ความกลัว

รับความช่วยเหลือเพื่อเอาชนะความกลัว ตั้งแต่โรควิตกกังวลและตื่นตระหนก ไปจนถึงความกลัวการถูกผูกมัด ด้วยการโปรแกรมจิต

Bad Habits

นิสัยที่ไม่ดี

หยุดการกินมากเกินไป เลิกบุหรี่ บำบัดอาการติดเซ็กส์ และช่วยให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ยาวนานและยั่งยืนขึ้น

Pain

ความเจ็บปวด

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า สภาวะป่วยทางจิตอย่างรุนแรง บาดแผลรุนแรงทางใจจากวัยเด็ก การอดนอน และแม้แต่อาการปวดเรื้อรัง

Hypnotherapy for Trauma and PTSD FAQ

การโปรแกรมจิตสามารถช่วยเรื่องความช้ำซอกใจและสภาวะป่วยทางจิตอย่างรุนแรง?

การศึกษวิจัย พบว่าการสะกดจิตบำบัดสามารถช่วยเรื่องการสูบบุหรี่ได้ เนื่องจากจะช่วยให้ผู้รับการบำบัดมีสมาธิกับความสามรถทางจิตของตนเอง และยังมีงานวิจัยอื่น ๆ ชี้ให้เห็นอีกว่าอัตราความสำเร็จของการบำบัดเพื่อหยุดบุหรี่กจาการผ่อนคลายด้วยการโปรแกรมจิตมีอัตราที่สูง สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้คนยอมรับการโปรแกรมจิตของ ดร.นรินทร์มากขึ้น

การโปรแกรมจิตมีจริงไหม?

จริง การให้คำแนะนำผ่านการโปรแกรมจิต จะเปลี่ยนสภาวะรับรู้และความรู้สึกของคุณ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงการรับรู้จากความเจ็บปวดหรือ การวิจัยการทำงานของสมองแสดงให้เห็นว่าการโปรแกรมจิต เปลี่ยนแปลงวิธีที่สมองประมวลข้อมูล และการทดลองทางคลินิกแสดงให้เห็นว่า การโปรแกรมจิตเป็นการบำบัดที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับ

ใครก็ถูกโปรแกรมจิตจิตได้หรือไม่?

คนประมาณ 10% ที่สามารถรับการโปรแกรมจิตได้เป็นอย่างดี ในขณะที่อีกประมาณ 80% รับได้พอประมาณ และมีเพียง 10% ที่ไม่ค่อยตอบสนองต่อการโปรแกรมจิตได้ง่าย ดังนั้นในระหว่างการให้คำปรึกษาฟรีสำหรับความช้ำซอกใจและสภาวะป่วยทางจิตอย่างรุนแรง ดร. นรินทร์จะประเมินว่าคุณจัดอยู่ในกลุ่มคนประเภทไหน

การโปรแกรมจิตเหมือนการนอนหลับไหม?

No. Brain activity studies shown brain activity patterns with sleep differ with hypnosis. It may seem as if its sleep due to the usage of relaxation, but during hypnosis, people are more in a wake state.

การโปรแกรมจิตสามารถบังคับให้ฉันทำส่ิงที่ไม่อยากจะทำได้ไหม?

ไม่ได้ คุณยังสามารถควบคุมตัวเองได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการโปรแกรมจิต การวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกโปรแกรมจิตไม่สามารถถูกบังคับให้ดำเนินการใด ๆ ที่จะส่งผลเสียต่อตนเองหรือขัดต่อเจตจำนงของตนได้

เมื่อถูกโปรแกรมจิตจะรู้สึกอย่างไร?

ระหว่างการโปรแกรมจิตบำบัด คุณอาจจะรู้สึกแตกต่างจากที่คนอื่นรู้สึกก็ได้ ทุกคนมีปฏิกิริยาและการตอบสนองของร่างกายที่แตกต่างกัน เมื่อได้รับคำสั่งให้ผ่อนคลายโดยนักสะกดจิตที่ได้รับการฝึกฝนมาถูกต้อง คนส่วนใหญ่จะรู้สึกจดจ่อและอยู่กับตัวเองในปัจจุบัน จะมีความรู้สึกว่า สามารถควบคุมตัวเองได้ตลอดเวลาระหว่างการบำบัด

ขณะที่ถูกโปรแกรมจิต คนจะตอบคำถามที่ถูกถามด้วยความไม่เต็มใจหรือไม่?

ไม่ได้ เพราะคุณยังควบคุมตัวเองอยู่ และในช่วงเวลานั้นคุณจะไม่สามารถถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูลที่คุณไม่ต้องการให้รู้ได้ ดังนั้นสิ่งที่คุณเห็นในภาพยนตร์จึงไม่เป็นความจริง

การโปรแกรมจิตสามารถแก้ไขปัญหาความช้ำซอกใจและสภาวะป่วยทางจิตอย่างรุนแรง "แบบง่าย ๆ" ที่ทำได้ในครั้งเดียวหรือไม่?

บางครั้ง การบำบัดเพียงครั้งเดียวก็สามารถช่วยคุณเรื่องความช้ำซอกใจและสภาวะป่วยทางจิตอย่างรุนแรงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะสามารถรับการโปรแกรมจิตได้แค่มากไหน โดยทั่วไป ดร. นรินทร์จะแนะนำให้มารับการบำบัดอีกประมาณ 2-3 ครั้งสำหรับความช้ำซอกใจและสภาวะป่วยทางจิตอย่างรุนแรงได้

พร้อมที่จะรับความช่วยเหลือในเรื่องความช้ำซอกใจและสภาวะป่วยทางจิตอย่างรุนแรงหรือยัง?

ขอรับคำปรึกษาฟรี

หรือติดต่อเราที่ (+66) 084-077-7288