เกี่ยวกับคุณหมอนรินทร์


หลังจากตระหนักถึงศักยภาพและปาฏิหาริย์ของการใช้การสะกดจิตบำบัดหรือการโปรแกรมจิตเพื่อการรักษา ดร.นรินทร์ก็ตัดสินใจศึกษาต่อในเรื่องนี้จนได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาจิตวิทยาจากเอแบค เนื่องจากต้องการเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างจิตใจและร่างกายในเชิงวิทยาศาสตร์

ดร.นรินทร์ยังเป็นผู้สอนการโปรแกรมจิตที่ได้รับการรับรอง (Certified Hypnotherapist Instructor) จาก NGH (USA) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพที่เก่าแก่ที่สุด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1950 ให้มีสิทธิ์สอนและฝึกอบรมการโปรแกรมจิตแก่ผู้ที่ต้องการประกอบวิชาชีพเป็นนักโปรแกรมจิตบำบัดมืออาชีพ

นอกเหนือจากประสบความสำเร็จ เขามองเห็นว่า การรักษาด้วยพลังงานหรือ จิตวิทยาด้านพลังงานจะมีบทบาทสำคัญในการบำบัดอย่างมากในอนาคต ดังนั้นเขาจึงใช้เวลาในการศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้การบำบัดในรูปแบบอื่น ๆ อีกมาก อาทิเช่น Quantum Touch, Pranic Healing, Chakra Clearing เป็นต้น

ท้ายที่สุด ดร. นรินทร์ตัดสินใจที่จะศึกษาต่อ "Re-connective Healing" ป็นรูปแบบที่ใช้ในการบำบัดอีกด้านหนึ่งด้วย