การโปรแกรมจิตบำบัดสำหรับความรักและความสัมพันธ์

ช่วยแก้ไขปัญหาด้านความสัมพันธ์ สำหรับตัวคุณและคุ่ชีวิตของคุณเพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยกัน การโปรแกรมจิตจะช่วยคุณในด้านความสัมพันธ์เพื่อสร้างความผูกพันที่เป็นบวกและรักซึ่งกันและกันระหว่างคุณและคู่ชีวิตของคุณ

 (+66) 084-077-7288

รับคำปรึกษาฟรี


รับความช่วยเหลือเรื่องความรักและความสัมพันธ์


Keep getting into bad relationships? Let's fix it with hypnotherapy.

Have you ever heard of traditional relationship counseling that actually worked? Generally, it only works if the two parties want to get help. Then the counseling sessions usually take months and months to peel back the layers of dysfunction in the couple.

Another angle is if you are consistently in and out of bad relationships throughout your life. It may make sense to discover what kind of behaviors you have or what’s in your history that could be causing this to happen. 

Thirdly, one of the leading causes of breakups, is ignoring or not knowing what each other wants in the relationship.

The sad fact is that 70% of couples break up within the first year. And what’s worse is that more than 50% of people in a romantic relationship are influenced by an external locus of control.

Can hypnotherapy fix all of this? 

Unlike traditional relationship counseling, hypnotherapy discovers the root of the problem directly from your subconscious mind. This is precisely the place where it is most challenging to put into words for traditional psychotherapy based counselors.

Once the core of your relationship problems are discovered, hypnotherapy is used to program your subconscious mind to remove the thinking and faulty mental imprints that have caused you so much pain over the years.

In just a few sessions, Dr. Narindr can help repair your relationship problems and assist you in letting go of toxic relationships, strengthen the ones that can be saved, or make you a better person for the next relationships in your life.

Join Dr. Narindr in his office in Bangkok, Thailand, or in remote Zoom or FaceTime sessions.

Fear

ความกลัว

รับความช่วยเหลือเพื่อเอาชนะความกลัว ตั้งแต่โรควิตกกังวลและตื่นตระหนก ไปจนถึงความกลัวการถูกผูกมัด ด้วยการโปรแกรมจิต

Bad Habits

นิสัยที่ไม่ดี

หยุดการกินมากเกินไป เลิกบุหรี่ บำบัดอาการติดเซ็กส์ และช่วยให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ยาวนานและยั่งยืนขึ้น

Pain

ความเจ็บปวด

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า สภาวะป่วยทางจิตอย่างรุนแรง บาดแผลรุนแรงทางใจจากวัยเด็ก การอดนอน และแม้แต่อาการปวดเรื้อรัง

Hypnotherapy for Love and Relationships FAQ

การโปรแกรมจิตสามารถช่วยเรื่องความรักและความสัมพันธ์หรือไม่?

การศึกษวิจัย พบว่าการสะกดจิตบำบัดสามารถช่วยเรื่องความรักและความสัมพันธ์ได้ เนื่องจากจะช่วยให้ผู้รับการบำบัดมีสมาธิกับความสามรถทางจิตของตนเอง และยังมีงานวิจัยอื่น ๆ ชี้ให้เห็นอีกว่าอัตราความสำเร็จของการบำบัดเรื่องความรักและความสัมพันธ์จากการผ่อนคลายด้วยการโปรแกรมจิตมีอัตราที่สูง สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้คนยอมรับการโปรแกรมจิตของ ดร.นรินทร์มากขึ้น

การโปรแกรมจิตมีจริงไหม?

จริง การให้คำแนะนำผ่านการโปรแกรมจิต จะเปลี่ยนสภาวะรับรู้และความรู้สึกของคุณ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงการรับรู้จากความเจ็บปวดหรือความรักและความสัมพันธ์ การวิจัยการทำงานของสมองแสดงให้เห็นว่าการโปรแกรมจิต เปลี่ยนแปลงวิธีที่สมองประมวลข้อมูล และการทดลองทางคลินิกแสดงให้เห็นว่า การโปรแกรมจิตเป็นการบำบัดที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับความรักและความสัมพันธ์

ใครก็ถูกโปรแกรมจิตจิตได้หรือไม่?

คนประมาณ 10% ที่สามารถรับการโปรแกรมจิตได้เป็นอย่างดี ในขณะที่อีกประมาณ 80% รับได้พอประมาณ และมีเพียง 10% ที่ไม่ค่อยตอบสนองต่อการโปรแกรมจิตได้ง่าย ดังนั้นในระหว่างการให้คำปรึกษาฟรีสำหรับความรักและความสัมพันธ์ ดร. นรินทร์จะประเมินว่าคุณจัดอยู่ในกลุ่มคนประเภทไหน

การโปรแกรมจิตเหมือนการนอนหลับไหม?

No. Brain activity studies shown brain activity patterns with sleep differ with hypnosis. It may seem as if its sleep due to the usage of relaxation, but during hypnosis, people are more in a wake state.

การโปรแกรมจิตสามารถบังคับให้ฉันทำส่ิงที่ไม่อยากจะทำได้ไหม?

ไม่ได้ คุณยังสามารถควบคุมตัวเองได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการโปรแกรมจิต การวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกโปรแกรมจิตไม่สามารถถูกบังคับให้ดำเนินการใด ๆ ที่จะส่งผลเสียต่อตนเองหรือขัดต่อเจตจำนงของตนได้

เมื่อถูกโปรแกรมจิตจะรู้สึกอย่างไร?

ระหว่างการโปรแกรมจิตบำบัดเรื่องความรักและความสัมพันธ์ คุณอาจจะรู้สึกแตกต่างจากที่คนอื่นรู้สึกก็ได้ ทุกคนมีปฏิกิริยาและการตอบสนองของร่างกายที่แตกต่างกัน เมื่อได้รับคำสั่งให้ผ่อนคลายโดยนักสะกดจิตที่ได้รับการฝึกฝนมาถูกต้อง คนส่วนใหญ่จะรู้สึกจดจ่อและอยู่กับตัวเองในปัจจุบัน จะมีความรู้สึกว่า สามารถควบคุมตัวเองได้ตลอดเวลาระหว่างการบำบัด

ขณะที่ถูกโปรแกรมจิต คนจะตอบคำถามที่ถูกถามด้วยความไม่เต็มใจหรือไม่?

ไม่ได้ เพราะคุณยังควบคุมตัวเองอยู่ และในช่วงเวลานั้นคุณจะไม่สามารถถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูลที่คุณไม่ต้องการให้รู้ได้ ดังนั้นสิ่งที่คุณเห็นในภาพยนตร์จึงไม่เป็นความจริง

การโปรแกรมจิตสามารถแก้ไขปัญหาความรักและความสัมพันธ์ "แบบง่าย ๆ" ที่ทำได้ในครั้งเดียวหรือไม่?

บางครั้ง การบำบัดเพียงครั้งเดียวก็สามารถช่วยคุณเรื่องความรักและความสัมพันธ์ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะสามารถรับการโปรแกรมจิตได้แค่มากไหน โดยทั่วไป ดร. นรินทร์จะแนะนำให้มารับการบำบัดประมาณ 2-3 ครั้งสำหรับความรักและความสัมพันธ์

พร้อมที่จะรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ ความรักและความสัมพันธ์หรือยัง?

ขอรับคำปรึกษาฟรี

หรือติดต่อเราที่ (+66) 084-077-7288