รับคำปรึกษาฟรี


ขอรับ MP3 จาก ดร.นรินทร์ ฟรี

ขอรับ MP3 ทั้ง 3 โปรแกรมทางอีเมล ที่คุณสามารถรับฟังได้ทุกที่และทุกเวลา จากมือถืออะไรก็ได้

  • การผ่อนคลาย
  • ความคิดบวก
  • การบำบัดและการนอน

เริ่มต้นด้วยการขอคำปรึกษาจาก ดร. นรินทร์ หรือ ขอรับ MP 3 ฟรี การขอคำปรึกษาสามารถทำได้ทั้ง จาก โทรศัพท์ ซูม หรือ พบหน้ากันในกรุงเทพฯ

Your Name Your Email