การโปรแกรมจิตเพื่อเลิกบุหรี่

Stopping smoking on your own is really hard. Hypnotherapy has been proven to be over 3 times more effective than nicotine patches or stopping cold-turkey. Join us in Bangkok or remote Zoom sessions now.

 (+66) 084-077-7288

รับคำปรึกษาฟรี


รับความช่วยเหลือเรื่องเลิกบุหรี่


เลิกบุหรี่อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยพลังบำบัดของการโปรแกรมจิต โดยไม่ต้องกลับมาสูบอีก ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย

Are you a heavy smoker? Do you smoke more than one pack a day? Does stress or certain activities cause you to smoke more? Do you reach for cigarettes when you’re feeling depressed or down? Have your friends and loved ones started to avoid you? Have you tried to stop smoking on multiple occasions but failed miserably?

Quitting smoking on your own is extremely hard because of the profound mental programming you get from years of nicotine addiction. Well, it’s time to stop smoking now.

Even though smoking is one of the leading causes of early deaths and disease, that’s probably not the main reason why you want to stop smoking. You might be saying to yourself, “Hey, I’ve been alive for this long; why should I quit now?”.

But the main reason why you’re reading this is because deep inside, you know that you want to be healthy, you want to be accepted by your friends and family, and you want to not feel helpless by the inability to stop smoking. In other words, you want to be free.

About 70% of smokers just like you say they want to quit, and many of those keep trying by going cold-turkey, by using the nicotine patch, or moving to vape. 

แต่สิ่งล่อใจในการหยิบบุหรี่ขึ้นมา อาจเป็นหนึ่งในนิสัยหนึ่งที่ยากที่สุดในแก้ไข และนี่คือเหตุผลหลักว่าทำไมหลังจากเหักดิบ หรือใช้วิธีเลิกอื่น ๆ คุณอาจพบว่าตัวเองหยิบและสูบบุหรี่โดยที่ไม่รู้ตัวว่า คุณทำอะไรลงไป

วิธีการเลิกบุหรี่ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด คือการใช้การโปรแกรมจิตบำบัด

Multiple randomized controlled studies have proved that hypnotherapy is more effective than nicotine replacement therapy for smoking cessation. However, hypnotherapy has gained deserved attention as an effective treatment option for smoking cessation due to nicotine replacement therapy's relapse rates and side effects.

ในผลการศึกษา การโปรแกรมจิตบำบัดมีแนวโน้มที่จะทำให้เลิกสูบบุหรี่ในช่วง 12 สัปดาห์ มากกว่าถึง 43% เมื่อเทียบกับ 28% สำหรับผู้ที่รับการบำบัดด้วยการทดแทนนิโคติน และความสำเร็จของการโปรแกรมจิตบำบัดเพื่อการสูบบุหรี่นั้นอยู่ในระยะยาวกว่า จากการศึกษาเดียวกันนี้ แสดงให้เห็นว่าแม้หลังจาก 26 สัปดาห์แล้ว ผู้ที่ใช้การโปรแกรมจิตบำบัด มีแนวโน้มที่จะเลิกบุหรี่มากกว่าถึง 3 เท่า

เพียงไม่กี่เซสชัน Hypnosis Thailand สามารถช่วยให้คุณเลิกบุหรี่ได้โดยสิ้นเชิง

พบกับดร. นรินทร์ในสำนักงานของเขาในกรุงเทพฯประเทศไทย หรือจะซูมระยะไกลหรือเฟซไทม์เพื่อคุยด้วย เพื่อทำให้คุณเลิกบุหรี่ได้ในที่สุด

Fear

ความกลัว

รับความช่วยเหลือเพื่อเอาชนะความกลัว ตั้งแต่โรควิตกกังวลและตื่นตระหนก ไปจนถึงความกลัวการถูกผูกมัด ด้วยการโปรแกรมจิต

Bad Habits

นิสัยที่ไม่ดี

หยุดการกินมากเกินไป เลิกบุหรี่ บำบัดอาการติดเซ็กส์ และช่วยให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ยาวนานและยั่งยืนขึ้น

Pain

ความเจ็บปวด

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า สภาวะป่วยทางจิตอย่างรุนแรง บาดแผลรุนแรงทางใจจากวัยเด็ก การอดนอน และแม้แต่อาการปวดเรื้อรัง

Hypnotherapy for Smoking FAQ

การโปรแกรมจิตสามารถช่วยเรื่องเลิกบุหรี่ได้หรือไม่?

การศึกษาพบว่าการโปรแกรมจิตบำบัดสามารถช่วยเรื่องการสูบบุหรี่ได้ เนื่องจากจะช่วยให้ผู้ป่วยมีสมาธิกับศักยภาพทางจิตของเขาเอง และยังมีงานวิจัยอื่น ๆ ชี้ให้เห็นอีกว่าอัตราความสำเร็จของการบำบัดปัญหาสูบบุหรี่ด้วยการโปรแกรมจิตให้ผ่อนคลาย สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้คนยอมรับการบำบัดด้วยการโปรแกรมจิตของดร. นรินทร์มากขึ้น

การโปรแกรมจิตมีจริงไหม?

ใช่ การให้คำแนะนำผ่านการโปรแกรมจิต จะเปลี่ยนสภาวะรับรู้และความรู้สึกของคุณ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงการรับรู้ความเจ็บปวดหรือการเลิกบุหรี่ การวิจัยการทำงานของสมองแสดงให้เห็นว่าการโปรแกรมจิตบำบัดเปลี่ยนแปลงวิธีที่สมองประมวลผลข้อมูล และการทดลองทางคลินิกแสดงให้เห็นว่า การโปรแกรมจิตเป็นการบำบัดที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการเลิกบุหรี่

ใครก็ถูกโปรแกรมจิตจิตได้หรือไม่?

มีคนประมาณ 10% ที่สามารถรับการโปรแกรมจิตได้เป็นอย่างมาก ในขณะที่ประมาณ 80% พอจะคล้อยตามการโปรแกรมจิตบ้าง และมีเพียง 10% ที่จะไม่ค่อยตอบสนองได้ง่าย ๆ ดังนั้นในระหว่างการให้คำปรึกษาฟรี สำหรับการสูบบุหรี่ ดร. นรินทร์จะประเมินว่าคุณจัดอยู่ในคนกลุ่มไหน

การโปรแกรมจิตเหมือนการนอนหลับไหม?

No. Brain activity studies shown brain activity patterns with sleep differ with hypnosis. It may seem as if its sleep due to the usage of relaxation, but during hypnosis, people are more in a wake state.

การโปรแกรมจิตสามารถบังคับให้ฉันทำส่ิงที่ไม่อยากจะทำได้ไหม?

ไม่ได้ คุณยังสามารถควบคุมตัวเองได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการโปรแกรมจิต การวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกโปรแกรมจิตไม่สามารถถูกบังคับให้ดำเนินการใด ๆ ที่จะส่งผลเสียต่อตนเองหรือขัดต่อเจตจำนงของตนได้

เมื่อถูกโปรแกรมจิตจะรู้สึกอย่างไร?

ระหว่างการโปรแกรมจิตบำบัดเพื่อเลิกบุหรี่ คุณอาจจะรู้สึกแตกต่างจากที่คนอื่นรู้สึกก็ได้ คนเรามีปฏิกิริยาและการตอบสนองของร่างกายที่แตกต่างกัน เมื่อได้รับคำสั่งให้ผ่อนคลายโดยนักโปรแกรมจิตที่ได้รับการฝึกฝนมา คนส่วนใหญ่จะรู้สึกมีสมาธิและอยู่กับปัจจุบันมากขึ้น จะมีความรู้สึกสามารถควบคุมตัวเองได้อยู่ตลอดเวลา ระหว่างการบำบัด

ขณะที่ถูกโปรแกรมจิต คนจะตอบคำถามที่ถูกถามด้วยความไม่เต็มใจหรือไม่?

ไม่ได้ เพราะคุณยังควบคุมตัวเองอยู่ และในช่วงเวลานั้นคุณจะไม่สามารถถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูลที่คุณไม่ต้องการให้รู้ได้ ดังนั้นสิ่งที่คุณเห็นในภาพยนตร์จึงไม่เป็นความจริง

การโปรแกรมจิตช่วยแก้ไขปัญหาเลิกบุหรี่ "แบบง่าย ๆ" ที่ทำได้ในครั้งเดียวหรือไม่?

บางครั้ง การบำบัดเพียงครั้งเดียวก็สามารถช่วยให้คุณเลิกบุหรี่ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะสามารถรับการโปรแกรมจิตได้แค่มากไหน โดยทั่วไป ดร. นรินทร์จะแนะนำให้มารับการบำบัดอีกประมาณ 2-3 ครั้งสำหรับการเลิกบุหรี่

พร้อมที่จะรับการช่วยเหลือเรื่องเลิกบุหรี่หรือยัง?

ขอรับคำปรึกษาฟรี

หรือติดต่อเราที่ (+66) 084-077-7288